Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 33

bình luận Từ vụng N4, JLPT N4, Học từ vựng, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
にげます 逃げます ĐÀO chạy trốn, bỏ chạy
さわぎます 騒ぎます TAO làm ồn, làm rùm beng
あきらめます     từ bỏ, đầu hàng
なげます 投げます ĐẦU ném
まもります 守ります THỦ bảo vệ, tuân thủ, giữ
あげます 上げます THƯỢNG nâng, nâng lên, tăng lên
さげます 下げます HẠ hạ, hạ xuống, giảm xuống
つたえます 伝えます TRUYỀN truyền, truyền đạt
ちゅういします
[くるまに~]  
注意します
[車に~] 
CHÚ Ý
XA
chú ý [ô tô]
はずします
[せきを~]  
外します
[席を~]  
NGOẠI
TỊCH
rời, không có ở [chỗ ngồi]
だめ[な]     hỏng, không được, không thể
せき TỊCH chỗ ngồi, ghế
ファイト     quyết chiến, cố lên
マーク     ký hiệu (Mark)
ボール     quả bóng
 せんたくき 洗濯機 TẨY TRẠC KI  máy giặt
~き ~機 KI máy~
きそく 規則   QUY TẮC quy tắc, kỷ luật   
しようきんし 使用禁止 SỬ DỤNG CẤM CHỈ cấm sử dụng
たちいりきんし 立入禁止 LẬP NHẬP CẤM CHỈ cấm vào
いりぐち 入口 NHẬP KHẨU cửa vào
でぐち 出口 XUẤT KHẨU cửa ra
ひじょうぐち 非常口 PHI THƯỜNG KHẨU cửa thoát hiểm
むりょう 無料 VÔ LIỆU miễn phí
ほんじつきゅうぎょう 本日休業 BỔN NHẬT HƯU NGHIỆP hôm này đóng cửa, hôm nay nghỉ
えいぎょうちゅう 営業中 DOANH NGHIỆP TRUNG đang mở cửa
しようちゅう 使用中 SỬ DỤNG TRUNG đang sử dụng
~ちゅう ~中 TRUNG đang ~
どういう~     ~ gì, ~ thế nào
もう     không ~ nữa
あと~     còn ~
会話(かいわ)
駐車ちゅうしゃ違反いはん đỗ xe trái phép
そりゃあ thế thì, ồ
以内いない ~trong khoảng, trong vòng
警察けいさつ cảnh sát
罰金ばっきん tiền phạt
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
電防でんぼう điện báo
人々ひとびと người, những người
急用きゅうよう việc gấp, việc khẩn
ちます「電防を~」 gửi [bưu điện]
電防代でんぼうだい tiền cước điện báo
できるだけ cố gắng, trong khả năng có thể
みじか ngắn gọn, đơn giản
また thêm nữa
たとえば ví dụ
キトク(危篤) tình trạng hiểm nghèo
おも病気びょうき bệnh nặng
明日あす ngày mai
留守るす vắng nhà
留守番るすばん trông nhà, giữ nhà
「お」いわ việc mừng, vật mừng
くなります chết, mất
かなしみ buồn
利用りようします sử dụng, lợi dụng, tận dụng, dùng

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm