Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 42

bình luận Từ vụng N4, JLPT N4, Học từ vựng, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
つつみます 包みます BAO bọc, gói
わかします 沸かします PHẮT/PHI đun sôi
まぜます 混ぜます HỖN trộn, khuấy
けいさんします 計算します KẾ TOÁN tính toán, làm tính
あつい 厚い HẬU dày
うすい 薄い BẠC mỏng
べんごし 弁護士 BIỆN HỘ SĨ luật sư
おんがくか 音楽家 ÂM NHẠC GIA nhạc sĩ
こどもたち 子どもたち TỬ trẻ em, trẻ con, bọn trẻ
ふたり 二人 NHỊ NHÂN hai người, cặp, đôi
きょういく 教育 GIÁO DỤC giáo dục, việc học hành
れきし 歴史 LỊCH SỬ lịch sử
ぶんか 文化 VĂN HÓA văn hóa
しゃかい 社会 XÃ HỘI xã hội
ほうりつ 法律 PHÁP LUẬT pháp luật
せんそう 戦争 CHIẾN TRANH chiến tranh
へいわ 平和 BÌNH HÒA hòa bình
もくてき 目的 MỤC ĐÍCH mục đích
あんぜん 安全 AN TOÀN an toàn
ろんぶん 論文 LUẬN VĂN luận văn, bài báo học thuật
かんけい 関係 QUAN HỆ quan hệ
ミキサー     máy trộn (mixer)
やかん     cái ấm nước
せんぬき 栓抜き XUYÊN BẠT cái mở nắp chai
かんきり 缶切り PHẪU THIẾT cái mở đồ hộp
かんづめ 缶詰 PHẪU CẬT đồ hộp
ふろしき     tấm vải để gói đồ
そろばん     bàn tính
たいおんけい 体温計 THỂ ÔN KẾ máy đo nhiệt độ cơ thể
ざいりょう 材料 TÀI LIỆU nguyên liệu
いし THẠCH hòn đá, đá
ピラミッド     kim tự tháp
データ     số liệu, dữ liệu
ファイル     cái kẹp tài liệu (file)
ある~     có ~, một ~
いっしょうけんめい 一生懸命 NHẤT SINH HUYỀN MỆNH hết sức, chăm chỉ
なぜ     tại sao
こくれん 国連 QUỐC LIÊN Liên hợp Quốc
エリーゼのために     Fur” Elize, tên một bản nhạc của Beethoven
ベートーベン     Beethoven (1770-1827), nhà soạn nhạc người Đức
ポーランド     Ba Lan
会話(かいわ)
ローン     khoản vay trả góp, tiền vay góp
セット     bộ
あと     còn lại
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
カップラーメン     mì ăn liền đựng trong cốc
インスタントラーメン     mì ăn liền
なべ     cái chảo, cái nồi
どんぶり     cái bát tô
しょくひん 食品 THỰC PHẨM thực phẩm, đồ ăn
ちょうさ 調査 ĐIỀU TRA việc điều tra, cuộc điều tra
カップ     cốc (dùng để đựng đồ ăn)
また     và, thêm nữa
~のかわりに ~の代わりに ĐẠI thay ~, thay thế ~
どこででも     ở đâu cũng
いまでは 今では KIM bây giờ (thì)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm