Cách đọc bảng chữ cái La Tinh, Alphabet, ABC bằng Tiếng Nhật

bình luận JLPT N5, (5/5)
Trong giao tiếp thực tế, có rất nhiều trường hợp bạn phải đọc bảng chữ cái Alphabet bằng Tiếng Nhật cho người Nhật nghe. Ví dụ như khi bạn gọi điện phải nói tên cho người Nhật nghe, thì thường phải đọc từng chữ cái một để họ xác nhận lại tên của mình hoặc khi bạn gặp 1 từ vựng mà bạn chỉ biết cách đọc Tiếng Anh của nó, thì đôi khi bạn cũng phải phiên âm từng chữ 1 để đối phương hiểu từ tiếng Anh mà bạn muốn nói đến. Vì vậy bạn hãy nhớ cách đọc và phát âm chuẩn bảng chữ cái ABC này để dùng lúc cần nhé!
Chữ cái Cách đọc Khác
A エー エイ
B ビー
C シー スィー
D ディー
E イー
F エフ
G ジー
H エイチ エッチ
I アイ
J ジェー ジェイ
K ケー ケイ
L エル
M エム
N エヌ
O オー オウ
P ピー
Q キュー
R アール
S エス
T ティー
U ユー
V ヴィー ブイ
W ダブリュー ダブル
X エックス
Y ワイ
Z ゼット ズィー


Tiếng Nhật Đơn Giản
chúc các bạn học tốt!


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm