Cách đọc bảng chữ cái La Tinh, Alphabet, ABC bằng Tiếng Nhật


Trong giao tiếp thực tế, có rất nhiều trường hợp bạn phải đọc bảng chữ cái Alphabet bằng Tiếng Nhật ....

Phân biệt に và で trong Tiếng Nhật


Phân biệt cách dùng に và で trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ....

Bảng chữ cái Tiếng Nhật Hiragana và Katakana cho người mới học


Trong tiếng Nhật có ba loại chữ viết là Hiragana, Katakana, và Kanji (chữ Hán).Hiragana và Katakana là các chữ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 25 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 24 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 23 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 22 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 21 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 20 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....

Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 19 (Bản mới)


Ngoài từ vựng Minano Nihongo bản cũ, hiện nay đã có danh sách từ vựng Minano Nihongo bản mới, sẽ ....