[Ngữ pháp N1] ひとり~のみならず:Không Chỉ Riêng Một Mình…/ Không Chỉ Riêng…

bình luận Ngữ Pháp N1, JLPT N1, (5/5)
Cấu trúc

ひとり + N/V/Adj + のみならず、~

Cách dùng / Ý nghĩa
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① これはひとりベトナムのみならず世界全体せかいぜんたい問題もんだいである。
→ Đây là vấn đề không chỉ riêng Việt Nam mà của cả toàn thế giới.

② ひとりホーチミンのみならず、ベトナムじゅう問題もんだいである。
→ Không chỉ riêng Hồ Chí Minh, mà là vấn đề của cả Việt Nam.

③ エネルギー問題もんだいは、ひとりベトナムのみならず世界中せかいじゅうおおきな議論ぎろんんでいる。
→ Vấn đề năng lượng thu hút được sự tranh luận lớn, không chỉ riêng ở Việt Nam, mà trên khắp thế giới.

④ 環境汚染かんきょうおせん問題もんだいは、ひとりくにのみならず全世界ぜんせかい問題もんだいでもある。
→ Vấn đề ô nhiễm môi trường không phải chi riêng ở nước ta, mà là vấn đề của toàn thế giới.

⑤ ひとり本校ほんこうのみならず、わがくに大学全体だいがくぜんたい問題もんだいだ。
→ Đây là vấn đề không chỉ riêng ở trường chúng ta, mà là của tất cả các trường đại học trên cả nước.

⑥ 大学経営だいがくけいえいは、ひとり私立大学しりつだいがくのみならず国立大学こくりつだいがくふくむほかの大学だいがくでも深刻しんこく課題かだいになっている。
→ Việc quản lý kinh doanh đại học đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, không chỉ riêng ở trường tư, mà ngay cả ở những trường khác, bao gồm cả các trường công lập.

⑦ このNGOの組織そしきひとりイギリスのみならずおおくのくに人々ひとびと参加さんかしている。
→ Tổ chức NGO này không phải chỉ có thành viên của một mình nước Anh, mà còn có thành viên của nhiều nước khác tham gia.

⑧ 公共こうきょう場所ばしょでの喫煙きつえんひとりぼん有害ゆうがいであるのみならず周囲しゅういひとにとっても迷惑めいわくなものだ。
→ Việc hút thuốc ở những nơi công cộng không chỉ gây hại cho riêng bản thân người hút, mà còn gây phiên hà cho những người xung quanh.

⑨ 就職難しゅうしょくなんひとりハノイのみならず、ほかのところにおいても同様どうようられる傾向けいこうである。
→ Khó kiếm việc làm không chỉ ở Hà Nội, mà còn là khuynh hướng có thể nhìn thấy ở cả những nơi khác.
Từ khóa: 

hitori nominarazu


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm