[Ngữ pháp N1] ~たるや:Cái…(đó)/ Nói về…(thì…)

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

N + たるや

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Cấu trúcたるやđi sau danh từ mang một đặc tính nào đó, để nêu lên nhấn mạnh sự vật hoặc người mang đặc tính đó. 
  • ② Đây là cách nói nhấn mạnh chủ đề câu. Tuy nhiên không được dùng với những danh từ chỉ tên riêng.
  • ③ Cách nói gần giống: Nそのもの、~」「~といえば」、「~にいたっては
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① そのショーの意外性いがいせいたるや、すべてのひと注目ちゅうもくあつめるに十分じゅうぶんであった。
→ Cái tính bất ngờ của buổi biểu diễn đó đủ làm cho tất cả mọi người chú ý.

② その姿すがたたるや、さながらおにのようであった。
→ Cái bóng dáng đó giống y như quỷ.

③ そのいかたるや大変たいへんなものだった。
→ Nói về sự nổi giận đó, thì khủng khiếp lắm.

④ その歌声うたごえたるや聴衆ちょうしゅうのすべてを感動かんどうさせる素晴すばらしいものであった。
→ Cái tiếng hát đó thật tuyệt vời, nó đã làm cảm động toàn thể thính giả đang chăm chú lắng nghe.

⑤ 救出きゅうしゅつさいしてのかれらの活動かつどうたるやなが記憶きおくめるに十分値じゅうぶんあたいするものであった。
→ Những hoạt động của họ khi cứu nạn rất đáng được ghi lại trong ký ức lâu dài của mọi người.

⑥ その威力いりょくたるや抜群ばつぐんである。
→ Cái uy lực đó, là không ai bì được.

⑦ 山田先生やまだせんせいはなしぶりたるやすべてのひと感動かんどうさせた。
→ Cách nói chuyện của thầy Yamada đã làm tất cả mọi người cảm động.
Từ khóa: 

taruya


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm