[Ngữ pháp N1] ~ないものでもない:Không hẳn là không…(được)

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

Vない + ものでもない

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Biểu thị một cách rụt rè, dè dặt về những việc có thể làm được, không phải là không có khả năng
  • ② Đây là cách nói hơi trang trọng, hơi cổ.
  • ③ Cách nói phổ biến hơn làないでもない/なくてもない
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

① この程度ていど料理りょうりなら、わたしにもつくないものでもない。
→ Nếu là những món ăn cỡ này, thì không hẳn là tôi không làm được.

② きみがそんなにたのむんだったら、今回こんかいだけ特別とくべつみとないものでもないんだけどね。
→ Nếu cậu đã nhờ đến như thế, thì đặc biệt chỉ lần này, không hẳn là tôi không chấp nhận đâu nhé.
 
③ ドンナイまで一人ひとりで行けないものでもないが、一人ひとりだと不安ふあんだ。
→ Không hẳn là tôi không thể đi một mình đến Đồng Nai được, nhưng một mình thì có chút lo lắng.
 
④ みちけわしいが、をつけてあるいてけばないものでもない。
→ Đường đi tuy hiểm trở, nhưng nếu chú ý cẩn thận, thì không hẳn là không đi được.
 
⑤ そんなにしいとうならゆずってやらないものでもない。
→ Nếu cậu nói muốn có đến thế thì cũng không hẳn là tôi không nhường cho.
 
⑥ 大変たいへん仕事しごとだが、徹夜てつやしてやれば、できないものでもない。
→ Tuy đây là công việc khó khăn, nhưng nếu thức đêm để làm thì cũng không hẳn là không được.
 
⑦ 理由次第りゆうしだいでは、ないものでもない。
→ Tùy lý do, không hẳn là không giúp được.
 
⑧ 条件次第じょうけんしだいでは、この仕事しごとないものでもない。
→ Cũng tùy điều kiện, không hẳn là không nhận công việc này.
 
⑨ この ルート でやすしにはしれば、ぬものでもない。
→ Nếu chạy theo lộ trình này mà không nghỉ, thì cũng không hẳn là không kịp.
 
⑩ かれ犯人はんにんだという証拠しょうこないでもないが、まだ断定だんていはできない。
→ Không hẳn là không có chứng cứ rằng anh ta là tội phạm, nhưng vẫn chưa khẳng định được.
 
⑪ おてらまであるいてなくもないんですが、山道やまみちだし、ちょっと大変たいへんですよ。
→ Không hẳn là không thể đi bộ lên đến chùa, nhưng đường núi hiểm trở, nên hơi vất vả đấy.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

naimonodemonai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm