[Ngữ pháp N1] ~にかたくない:Không khó để…/ Không có gì là khó…/ Dễ…

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

Vる + にかたくない
N + にかたくない

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả ý nghĩa “khi xem xét sự tình như hiện nay hoặc như thế thì không khó để...” (Không khó để tưởng tượng/ nhận ra/ hiểu được…)
  • ② Chỉ đi kèm với những động từ thể hiện cảm nghĩ như 想像そうぞうにかたくない(tưởng tượng/ hình dung), さっするにかたくない(cảm thấy), 理解りかいにかたくない(hiểu) v.v
  • ③ Là dạng văn viết hoặc lối nói kiểu cách.
  • ④ Nâng cao: Nếu bạn để ý nghĩa chữ「かたい」được viết bằng các chữ 堅い硬い固い難い, đặc biệt là chữ kanji cuối cùng: 難い, thì sẽ hiểu được vì sao nó có nghĩa trên.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① そのさんげつのあいだに、どんなことがおこったか、それは想像そうぞうにかたくない
→ Không khó để hình dung ra trong 3 tháng quá đã xảy ra những gì.
 
② オスカー受賞者じゅしょうしゃよろこびは、さっするにかたくない
→ Không khó để đoán được người nhận giải Oscar sẽ hạnh phúc như thế nào.

③ できがった作品さくひんれば、のこれまでの努力どりょく想像そうぞうにかたくない。
→ Nhìn những tác phẩm đã hoàn thành thì không khó để hình dung ra anh ấy đã nỗ lực như thế nào cho đến giờ.

④ あいするひとうしなった彼女かのじょかなしみはさっするにかたくない
→ Không có gì khó để đoán được cô ấy buồn như thế nào khi mất người cô ấy yêu thương.

⑤ そのとき、かれがどんなにつらかったかはさっするにかたくない
→ Không khó để đoán được khi đó anh ta đã đau khổ như thế nào.

⑥ 母親ははおやのその言葉ことばいてきずついたどものこころのうちは想像そうぞうにかたくない。
→ Không khó để hình dung được trong lòng đứa con cảm thấy bị tổn thương như thế nào khi nghe những lời nói đó từ bà mẹ.
 
➆ ちちがわたしのわりようをて、どんなにおどろいたか想像そうぞうにかたくない。
→ Không khó để tưởng tượng ra bố tôi sẽ ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy tôi thay đổi như hiện nay.

⑧ 諸事情しょじじょうかんがえると、今回こんかい決断けつだんいたった社長しゃちょう心情しんじょう理解りかいにかたくない。
→ Nếu suy nghĩ đến nhiều tình huống thì có thể hiểu được tâm trạng của giám đốc khi đưa ra quyết định lần này.

⑨ つみおかしたわたし姿すがたて、ははがどんなにしむ想像そうぞうにかたくない。
→ Thật không khó để hình dung mẹ tôi đã đau buồn thế nào khi nhìn theo bóng dáng đứa con phạm tội.
 
⑩ ひと主任しゅにんのした行為こうい批判ひはんするが、かれかれた立場たちばかんがえれば、かれがなぜそうしたか、理解りかいにかたくない。
→ Mặc dù mọi người phê phán hành động của của anh quản lý nhưng nếu xem xét vị trí của anh ấy thì cũng không có gì là khó để hiểu được tại sao anh ấy lại làm thế.  
 
⑪ まごまれたといてかれがどれだけよろこんだかは、想像そうぞうにかたくない。
→ Việc ông ấy đã vui như thế nào khi nghe tin cháu nội ra đời thì không có gì khó để hình dung ra.
 
⑫ 将来しょうらい中国ちゅうごくとインドがアジアの経済けいざい中心ちゅうしんになることは想像そうぞうにかたくない。
→ Không khó để hình dung ra rằng trong tương lai, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trở thành trung tâm kinh tế của Châu Á.
 
⑬ かれ実力じつりょくれば、いかに努力どりょくしたかは想像そうぞうにかたくない天才てんさいは1%のひらめきと99%の努力どりょくによってつくられるというではないか。
→ Nhìn vào năng lực của anh ấy thì không khó để tưởng tượng ra anh ấy đã nổ lực thế nào. Chẳng phải người ta vẫn hay nói thiên tài được tạo ra bởi chỉ 1% và còn lại là 99% nổ lực hay sao?
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

nikatakunai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm