[Ngữ pháp N1] ~ものとする:Xem như là / Coi như là / Được xem là / Phải…

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2023
Cấu trúc

Vる / Vた + ものとする

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả ý nghĩa「~なす(xem như là),「~解釈かいしゃくする(giải thích rằng)
  • ② Ngoài ra, đây còn là một thuật ngữ pháp lý, thường được sử dụng trong các văn bản luật, hợp đồng v.v. để thể hiện các quy tắc, quy định hoặc điều kiện nhất định.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 意見いけんわないもの賛成さんせいしているものとする。
→ Những người không nêu ý kiến thì tôi coi như là tán thành.
 
② 1週間しゅうかんたってもお返事へんじがない場合ばあいはご辞退じたいなさったものとしてあつかいます。
→ Trong trường hợp đã qua một tuần mà không có hồi âm thì chúng tôi sẽ xem như là đã từ chối.

③ 住所変更じゅうしょへんこう通知つうちは、その到達とうたつによって効力こうりょく発生はっせいするものとする
→ Thông báo thay đổi địa chỉ sẽ được coi là có hiệu lực ngay khi nó đến.

④ これから、あたらしい憲法けんぽう実施じっしされるものとする。
→ Từ bây giờ có thể xem như hiến pháp mới đã được thực thi.

⑤ A:「この質問しつもんくと、彼女かのじょうなずいてほほわらいんだだけですよ。」
B:「そのことはただしいものとするよ。」
A: “Khi tôi hỏi câu này thì cô ấy chỉ gật đầu rồi mỉm cười thôi.”
B: “Điều đó có thể xem là đúng rối”

⑥ 結婚式けっこんしきおこなわなくても、結婚けっこんとどけ記入きにゅうしたのは夫婦ふうふになったものとする。
→ Dù không tổ chức đám cưới nhưng vẫn điền giấy đăng ký kết hôn thì có thể xem là đã thành vợ chồng.

➆ 契約けいやく延長えんちょうは、双方そうほう同意どういによるものとする。
→ Việc gia hạn hợp đồng phải được cả hai bên đồng ý.
 
⑧ このことは両方りょうほう契約けいやくみとめたものとする
→ Điều này có nghĩa là cả hai bên đã chấp nhận hợp đồng.
 
⑨ 本契約書ほんけいやくしょ日本にほん法律ほうりつ準拠じゅんきょし、日本にほん法律ほうりつしたがって解釈かいしゃくされ、強制きょうせいされるものとする。
→ Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nhật Bản, được diễn giải và thi hành phù hợp với luật pháp Nhật Bản.
 
⑩ 住所変更じゅうしょへんこう通知つうちは、その到達とうたつによって効力こうりょく発生はっせいするものとする。
→ Thông báo thay đổi địa chỉ chỉ có hiệu lực khi các bên liên quan nhận được.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

monotosuru


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm