[Ngữ pháp N1] ~ に上る:Lên đến (số lượng)

bình luận JLPT N1, Ngữ Pháp N1, (5/5)
Cấu trúc

N chỉ số lượng + にのぼ

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Đi sau danh từ chỉ số lượng, nhằm diễn tả ý “mức độ lớn của số lượng, đã  lên đến (đạt đến) con số (số lượng) đó” .
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 総額そうがく二〇億円にまるおくえんのぼものとみられる。
→ Có thể thấy tổng số tiền lên đến 2 tỷ Yên.
 
② 連休れんきゅう人出ひとで五千万人ごせんまんにんのぼった。
→ Số lượt khách trong kỳ nghỉ đã lên đến 50 triệu người.
 
③ 死傷者ししょうしゃ数百人すうひゃくにんのぼる。
→ Số người chết và bị thương lên đến hàng trăm người.
 
④ 暴徒ぼうとは1万人まんにんにものぼった
→ Số người bạo động cũng đã lên đến 10 nghìn người.
 
⑤ 建築費けんちくひは 5,000万円まんえんのぼだろう。
→ Chi phí xây dựng hẳn sẽ lên tới 50 triệu yên.
 
⑥ 初詣はつもうできゃく五十万人ごじゅうまんにんのぼった
→ Số khách đi lễ đầu năm đã lên đến 5 triệu người.
 
⑦ 利益りえき昨年比さくねんひの二〇〇パーセントのぼる。
→ Lợi nhuận lên đến 200% so với năm trước.
 
⑧ 損害そんがい一億円いちおくえんのぼる。
→ Thiệt hại lên đến 100 triệu Yên.
NÂNG CAO
Ví dụ 
⑨ それは話題わだいのぼったのですか。
→ Chuyến đó đã được đưa ra thành chủ đề thảo luận chưa?
 
⑩ いったんひとくちのぼすのはむずかしい。
→ Một khi tin đồn rộ lên, rất khó để ngăn chặn.
 
⑪ 地震じしんのことが話題わだいのぼる。
→ Chuyện động đất trở thành chủ đề.
 
⑫ 規約改正きやくかいせい議題ぎだいのぼ
→ Việc sửa đổi thỏa thuận trở thành đề tài tranh luận.
 
⑬ くちのぼ
→ Được bàn tán / trở thành chủ đề bàn tán.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
⑭ かれはついに王位おういのぼった
→ Anh ta cuối cùng cũng lên ngôi vua.
 
⑮ かれは50さい首相しゅしょうくらいのぼった。
→ Ông ấy đã lên chức Thủ tướng ở tuổi 50.
 
Ví dụ
⑯ 新鮮しんせんさかな食卓しょくたくのぼった。
→ Cá tươi đã được phục vụ trong bữa ăn.

Ví dụ
⑰ だいうえのぼる。
→ Leo lên trên bục.
 
⑱ のぼる。
→ Leo lên cây.
Từ khóa: 

ninoboru


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm