[Ngữ pháp N2] ~せっかく:Mặc dù…vậy mà…/ Mất công…

bình luận JLPT N2, Ngữ pháp N2, (5/5)
Cấu trúc
せっかく+ [Mệnh đề]  +(のだから)
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Thể hiện một hành động đã nỗ lực nhưng không mang lại kết quả mong muốn cho bạn hoặc người khác. (Mặc dù…/ Đã mất công… vậy mà...)
  • ② Diễn tả ý nghĩa phải nỗ lực, cố gắng lắm mới có được cơ hội hiếm hoi này nên… Vế sau thường dùng những từ chỉ ý chí, hi vọng, nhờ cậy, mời rủ, góp ý,…(Mất công…)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

① せっかくたのだからたのしまなきゃ。
→ Đã mất công đến tận đây rồi thì nên chơi cho đã.

② ​せっかく料理りょうりつくるのから、ちゃんと出来上できあがるまでつくろう。
→ Đã mất công nấu thức ăn rồi nên hãy nấu thức ăn cho tới khi xong.

③ ​せっかく準備じゅんびしたのだから、活動休止かつどうきゅうしすることになったら本当ほんとう残念ざんねんだ。
→ Đã mất công chuẩn bị rồi mà nếu bị ngừng hoạt động thì thực sự đáng tiếc.

④ せっかくきみのところにたのだから、ちゃんときみはないたいです。
→ Vì tôi đã mất công tới chỗ cậu rồi nên tôi muốn nói chuyện đoàng hoàng với cậu.

⑤ 彼女かのじょせっかくつくってくれたから、あまいものがきらいなんて、とてもえない。
→ Cô ấy đã cất công làm món đó cho tôi, nên tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi không thích đồ ngọt.

⑥ あんまり店員てんいん態度たいどたいどがわるいから、よっぽどべずにかえろうとおもったが、せっかく注文ちゅうもんしたからべることにした。
→ Tôi thực sự đã nghĩ đến việc bỏ đi mà không ăn vì thái độ của nhân viên quá tệ, nhưng đã mất công gọi món rồi nên tôi quyết định ở lại ăn.

➆ せっか勉強べんきょうべんきょうしたのに合格ごうかくできなかった。
→ Mặc dù tôi đã cố gắng học tập nhưng tôi không thể vượt qua (bài kiểm tra).

⑧ せっかくははがお弁当べんとうつくってくれたのにいえわすれてしまった。
→ Mẹ tôi đã mất công làm cơm hộp cho tôi vậy mà tôi lại để quên nó ở nhà.

⑨ せっかく提出ていしゅつしたのだから、かなかったらもったいないね。
→ Đã nộp phí rồi mà không đi thì đáng tiếc nhỉ.

⑩ せっかくレポートを書いたのに提出ていしゅつしなくてもよくなった。
→ Tôi đã mất công viết báo cáo vậy mà không cần phải nộp nó cũng được.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

sekkaku


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm