[Ngữ pháp N2] ~には及ばない:Không đến mức phải…/ không cần thiết phải …

bình luận JLPT N2, Ngữ pháp N2, (5/5)
Cấu trúc
Vる + にはおよ ばない/ にはおよ びません
Danh từ + にはおよ ばない/ にはおよ びません

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Được sử dụng để diễn tả ý “Không cần thiết phải…, không đến mức phải…“.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

① スタッフ がいますから、心配しんぱいにはおよびません。ご安心あんしんしてください。
→ Có nhân viên của chúng tôi ở đây nên anh/chị không cần phải lo lắng đâu. Hãy yên tâm.

② がっかりにはおよびません。まだまだ チャンス はありますから。
→ Không cần phải thất vọng đâu. Thế nào cũng sẽ có cơ hội nữa mà.

③ あそこは ホテル からちかいから、わざわざ タクシー をにはおよばない。
→ Chỗ đó gần với khách sạn nên không cần thiết phải mất công gọi taxi đâu.

④ A:先日せんじつりしたかさ今日きょうかえしにまいりたいのですが、ご都合つごうはいかがでしょうか。
ー B: それにはおよびませんよ。また、いらっしゃるときにおちください。
→ A: Tôi muốn đến chỗ anh để trả cái ô đã mượn hôm trước, vậy có tiện cho anh không?
ー B: Không cần phải làm thế đâu. Khi nào lại đến nữa thì anh mang theo cũng được.

⑤ A:手術しゅじゅつしたほうがいいんですか。
ー B: いえいえ。それにはおよびませんよ。おくすりなおりますから。
→ A: Tôi nên phẫu thuật có phải không ạ?
ー B: Ồ không, không cần thiết đâu. Uống thuốc cũng khỏi được mà.

⑥ かすりきずを しただけですから、心配しんぱいにはおよびません。 
→ Vì chỉ là bị vết sước nhỏ nên không cần phải lo lắng đâu.

➆ 時間じかんがあるから、いそにはおよばない。 
→ Vẫn còn thời gian nên không cần thiết phải vội vàng đâu.

⑧ ご案内あんないにはおよびません。 
→ Không cần thiết phải hướng dẫn đâu. 

⑨ そのはなしっているので。説明せつめいするにはおよびません。 
→ Câu chuyện đấy thì tôi đã biết nên không cần thiết phải giải thích đâu.

⑩ かえみちはわかっています。心配しんぱいにはおよびません
→ Tôi đã biết đường về nên không cần phải lo lắng đâu.

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

nihaoyobanai

nihaoyobimasen


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm