[Ngữ pháp N2] ~次第で/次第だ:Tuỳ theo…/ Tùy thuộc…/ Phụ thuộc vào …

bình luận Ngữ pháp N2, JLPT N2, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc

Danh từ + 次第
しだい
で/次第
しだい

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả ý nghĩa tùy thuộc vào N mà kết quả sẽ thay đổi, hoặc sẽ dẫn đến sự việc nào đó. Kết quả sẽ phụ thuộc, chịu sự chi phối của N.
  • ② Đi kèm với những từ thể hiện sự đa dạng, có nhiều cái khác nhau. Vế sau là sự thay đổi ứng với phần đằng trước hoặc đưa ra quyết định
  • ③ Cách sử dụng và ý nghĩa gần giống vớiいかんでnhưng cách sử dụng ít cứng nhắc hơn.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 言葉ことば使つか次第かたしだい相手あいておこらせることもあるし、よろこばせることもある。
→ Tùy thuộc ở cách nói thì sẽ khiến đối phương vui hoặc giận.
 
② わたしはその天気次第てんきしだいいちにち行動こうどう予定よていめます。
→ Tôi thường quyết định lịch trình hoạt động trong một ngày tùy vào thời tiết của ngày hôm đó.

③ 万事ばんじは君のこのあつか次第かたしだい
→ Mọi sự đều tùy thuộc vào hành vi và cách ứng xử của cậu.
 
④ こなかはお金次第と言う人もいる。 
→ Cũng có một số người cho rằng cuộc đời này được quyết định bởi đồng tiền.
 
⑤ ホームページの人気にんき内容次第ないようしだい
→ Mức độ phổ biến của một trang web thì tùy thuộc ở nội dung của trang web đó.

⑥ 物事ものごとは、かんがかた次第しだいえたりわるえたりするもんだよ。いい方向ほうこうかんがえよう。
→ Mọi sự việc, tuỳ theo cách suy nghĩ mà có thể được nhìn theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực.

⑦ この作業さぎょうも、やりほう次第しだいもうちょっとはやくできるんじゃないかなあ。
→ Tôi nghĩ việc này cũng tuỳ thuộc vào cách làm mà có thể xong sớm hơn một chút.

⑧ あなたの言い方いいかた次第しだい相手あいてが ハッピー な気分きぶんになるかもしれないし、ぎゃくに、きずついたりするかもしれない。
→ Tuỳ vào cách nói của bạn mà có thể làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ hay ngược lại làm tổn thương đến họ.

⑨ こく援助えんじょけられるかけられないかは、この仕事しごと結果次第けっかしだいです
→ Việc có nhận được viện trợ của Chính phủ hay không là tùy thuộc vào kết quả của công việc này.
 
⑩ 次第かたしだいどうにでもなる
→ y vào cách nói thì sẽ có thể dẫn đến rất nhiều kết quả khác nhau.
 
⑪ 結婚けっこんした相手次第あいてしだい人生じんせいが決まってしまうこともある。
→ Cũng có những trường hợp cuộc đời của một người được quyết định tùy thuộc vào người bạn đời của họ.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

shidaida

shidaide


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm