[Ngữ pháp N3] ~ んじゃない/のではないだろうか/のではないでしょうか:không phải là … hay sao?

bình luận Ngữ Pháp N3, N3 Shinkanzen, N3 Mimikara Oboeru, JLPT N3, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
[Động/ tính từ thể thường]  + んじゃない/のではないだろうか/のではないでしょうか?
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu dùng để đưa ra ý kiến của bản thân một cách lịch sự, nhẹ nhàng. 
  • ② Mức độ lịch sự tăng dần theo thứ tự: んじゃない →  のではないだろうか  のではないでしょうか?
  • ③ Hai mẫu câu のではないだろうか  và  のではないでしょうか hay được sử dụng khi trình bày ý kiến trong buổi thảo luận hay trong hoàn cảnh trang trọng.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① これはたかいんじゃない?
→ Cái này đắt quá nhỉ?

② これから農業のうぎょう興味きょうみ若者わかものえるのではないだろうか?
→ Không phải là từ bây giờ số người trẻ tuổi quan tâm đến nông nghiệp sẽ tăng lên sao?

③ もうおそいから、かえったほうがいいんじゃない?
→ Đã muộn rồi, về thôi chứ nhỉ?

④ 予約よやくを していかないと、れないのではないだろうか。
→ Không đặt trước mà cứ đến thì không phải sẽ không vào được hay sao?

⑤ サービス がわるときは、チップ をはらわなくてもいいのではないでしょうか。
→ Dịch vụ mà tồi thì cũng không cần đưa tiền boa đâu nhỉ?

⑥ A: ミン さんは今日きょうないのですか?
→ Anh Minh hôm nay không đến à?
B: ミン さんは ホーチミン に出張しゅっちょう(にったんじゃない?
→ Không phải anh Minh đã đi công tác Hồ Chí Minh sao?

⑦ みんなでがんばれば、出来できのではないでしょうか?。 
→ Nếu tất cả mọi người cùng cố gắng chẳng phải là có thể làm được hay sao?

⑧ はやかけたほうがいいんじゃない?  
→ Nên đi ra ngoài sớm thôi chứ nhỉ?

⑨ A: マイ さんはわかいですね。 
 B : 彼女かのじょは まだ学生がくせいんじゃない?
 A : Em Mai trẻ nhỉ?
 B : Cô ấy không phải vẫn đang là sinh viên sao?

⑩ 山田やまださんはあまいものがきだから、おいしいお菓子かしいいんじゃない?
→ Vì Yamada thích đồ ngọt, tặng bánh kẹo gì đó ngon ngon không phải là được hay sao?

⑪「木村きむらさん、おそいね」
 「もしかしたら、約束やくそくわすれているんじゃない?

 「Anh Kimura đến muộn nhỉ」
 「Có thể nào anh ấy quên mất cuộc hẹn rồi không?」

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO

① 最近さいきん日本語にほんごができる外国人がいこくじんえてきている ( の ) ではないか / じゃないかおもいます。
→ Tôi nghĩ là gần đây số lượng người nước ngoài học tiếng Nhật đang dần tăng lên.

② 予約よやくを していかないと、はいれないのではないかと / じゃないか心配しんぱいしている。
→ Tôi đang lo là liệu chúng ta có vào được quán không khi mà cứ đi không đặt trước.

A: この部屋へやはどう? Căn phòng này thế nào?
B:いいんじゃない? → いいんじゃん? → いいじゃん? Không phải tốt hay sao?
Từ khóa: 

nodewanaidarouka

nodewanaideshouka

unjyanai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm