[Ngữ pháp N3] ~すでに:Đã…/ Đã…rồi / Trước đây…

bình luận JLPT N3, Ngữ Pháp N3, Ngữ Pháp N3 Bổ Xung, (5/5)
Cấu trúc
すでに ~ た
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả một hành động/hành vi đã diễn ra trong quá khứ
  •  Diễn tả “ở thời điểm đó, một trạng thái đã là như thế
  • ③ Diễn tả ý “đó là một sự thật khó thay đổi/một sự thể đã quá rõ ràng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Cách dùng 1: Diễn tả một hành động/hành vi đã diễn ra trong quá khứ

Ví dụ

① すでべた事柄ことがら
→ Sự việc đã nêu trước đây.
 
② すでべたように、~。
→ Như tôi đã trình bày, ….
 
③ すでったようにわたし今月末こんげつまつ会社かいしゃめます。
→ Như tôi đã nói trước đây, hết tháng này tôi sẽ nghỉ việc công ty.
 
④ わたしいたときにはかれらはすで出発しゅっぱつしていた。
→ Khi tôi đến đó thì anh ta đã xuất phát trước đó rồi.
 
⑤ 会議かいぎすでわった。
→ Cuộc họp đã kết thúc rồi.
 
⑥ わたしいたときには、すでに会議かいぎはじまっていた。
→ Khi tôi đến thì cuộc họp đã bắt đầu rồi.
 
⑦ すでにメールでご連絡れんらくいたしましたが、来週らいしゅう月曜日げつようび部長会議ぶちょうかいぎおこないます。
→ (Như) tôi đã gửi mail liên lạc, thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ tổ chức họp cấp trưởng phòng.
Cách dùng 2: Diễn tả “ở thời điểm đó, một trạng thái đã là như thế”

Ví dụ

① かれすで大人おとなだ。
→ Cậu ấy đã là một người trưởng thành.
 
② 手術しゅじゅつはしたもののすでに手後ておくれだった。
→ Phẫu thuật thì cũng đã thực nhưng đã quá muộn.

③ すで手術しゅじゅつできる状態じょうたいではなかった。
→ Đã quá muộn để thực hiện phẫu thuật.
 
④ ときすでしだ。
→ Giờ thì đã quá muộn.
 
⑤ かれがフランスにわたってからすでねんがたった。
→ Đã được 3 năm kể từ sau khi anh ta sang Pháp.
 
⑥ 朝家あさやひるにはすで京都きょうとに着いていた。
→ Tôi rời khỏi nhà buổi sáng và đến trưa thì đã đến được Kyoto.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Cách dùng 3: Diễn tả ý “đó là một sự thật khó thay đổi/một sự thể đã quá rõ ràng”

Ví dụ

① このことすで権威けんい失墜しっつい物語ものがたっている。
→ Sự việc này đã cho chúng ta thấy được sự sụp đổ của quyền lực.
 
② その事実じじつすで組織そしき腐敗ふはい物語ものがたっている。
→ Sự thật đó đã cho chúng ta thấy được sự thối nát của tổ chức.
Từ khóa: 

sudeni


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm