[Ngữ pháp N3] ~どうせ~:Đằng nào thì.. / Dù thế nào thì.. / Dù thế nào đi nữa thì…

JLPT N3 Ngữ Pháp N3 (5/5)
Cấu trúc
どうせ
どうせ~なら、~
どうせ~のだから、~
どうせ~し、~

Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả thái độ muốn bỏ mặc, cam chịu, buông xuôi của người nói để miêu tả những việc khó thay đổi được hoặc có làm, xảy ra đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả
  • ② Cụm từ phía sau thường diễn là những sự việc không mong muốn.
  • ③ Ngoài ra còn thể hiện ý nghĩa “vì đằng nào/vì dù sao thì…nên hãy…”, phía sau nhằm diễn đạt ý như muốn khuyên bảo, ra lệnh hoặc đôi khi thể hiện ý chí, sự mời gọi, rủ rê của người nói.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① どうせ参加さんかしないのなら、はやめにらせたほうがいい
→ Nếu đằng nào thì cũng không tham gia nên thông báo sớm thì tốt hơn.
 
② どうせ郵便局ゆうびんきょくくのなら、切手きってってくださいませんか
→ Đằng nào thì anh cũng đi bưu điện nên có thể mua giúp tôi con tem được không?
 
③ どうせかなければならないのなら、はやいほうがいい
→ Đằng nào thì cũng phải đi nên đi sớm thì tốt hơn.
 
④ どうせやるなら、はやくやれ
→ Nếu đằng nào cũng phải làm vậy thì hãy làm nhanh đi!
 
 どうせ日本語にほんごならうなら徹底的てっていてきまなびなさい
→ Nếu đằng nào cũng phải học tiếng Nhật thì hãy học cho tới nơi tới chốn.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
 どうせわたしなんかには無理むりだから・・・
→ Đằng nào thì tôi cũng không làm được…
 
➆ うせやめちゃうし・・・
→ Đằng nào thì tôi cũng sẽ bỏ/từ bỏ….
Từ khóa: 

douse


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm