[Ngữ pháp N3] どんなに ~ ても:Dẫu cho…cũng../ Dù cho…cũng…

bình luận Ngữ Pháp N3, JLPT N3, Ngữ pháp N3 Soumatome, (5/5)
Cấu trúc
どんなに +「Động từ thể て」+
どんなに +「Danh từ」+ でも
どんなに +「Tính từ đuôi くても
どんなに +「Tính từ đuôi でも
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Diễn tả ý nghĩa dù cho bất cứ gì (vật gì, người nào, mức độ nào, tính chất ra sao) thì hành động phía sau vẫn sẽ là thế, hoặc diễn tả kết quả, trạng thái phía sau vẫn không bị ảnh hưởng, không bị thay đổi. Là cách nói nhấn mạnh vế sau.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 どんなにつらくても頑張がんばろう。
→ Dẫu khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng hãy cố gắng.
 
 どんなに生活せいかつゆたでも、おかね無駄むだ使つかってはいけない。
→ Dẫu cho cuộc sống giàu có đến mấy thì cũng không được tiêu xài phung phí tiền bạc.
 
 どんなに一生懸命働いっしょうけんめいはたらても生活せいかつらくにならないだろうとおもう。
→ Tôi nghĩ dẫu có làm việc chăm chỉ đến mấy thì cuộc sống cũng không thoải mái lên được.
 
 どんなに熱心ねっしんさそわれても彼女かのじょプロぷろ俳優はいゆうになりたくなかった。
→ Dù cho có bị lôi kéo nhiệt tình thế nào thì cô ấy cũng không muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
 
 どんなに健康けんこう自信じしんがあっても油断ゆだんしていると風邪かぜく。
→ Dù có tự tin với sức khỏe của mình đến đâu đi nữa thì bạn cũng sẽ bị cảm nếu khinh suất.
 
 このコンピューターはどんなに複雑ふくざつ問題もんだいでもいてしまう。
→ Dù bài toán có phức tạp thế nào thì máy vi tính này đều giải quyết được tất.
 
 わたしはどんなにあつてもるときはクーラーをしてます。
→ Tôi dù trời nóng đến mấy thì khi ngủ cũng sẽ tắt máy lạnh.
 
 どんなにおおきい地震じしんがきても、この建物たてものなら大丈夫だいじょうぶだ。
→ Dù cho có trận động đất lớn thế nào thì tòa nhà này vẫn đứng vững.
 
 つまはわたしがどんなにおこても平気へいきだ。
→ Vợ tôi vẫn cứ thản nhiên cho dù tôi có nổi giận thế nào đi nữa.

 ちちどんなにくるしくてもあきらめませんでした。
→ Cha tôi đã không bỏ cuộc dù có khó khăn thế nào.

 どんなに金持かねもちでも愛情あいじょうめぐまれなければ幸福こうふくとはえない。
→ Dẫu cho giàu có thế nào đi nữa nhưng nếu không có tình yêu thương thì không thể nói là hạnh phúc được.

 もうさけまないとめた以上いじょうは、どんなにさそわれても絶対ぜったいにそれをまもりたい。
→ Một khi đã quyết định bỏ rượu thì tôi cũng sẽ không uống dù cho có bị mời mọc thế nào đi nữa.
 
 たとえどんなにくるしくても最後さいごまで頑張がんばります。
→ Dẫu cho đau khổ đến mấy thì tôi cũng sẽ cố gắng đến cùng.
 
 ギターをならはじめたが、どんなに練習れんしゅうても全然ぜんぜんうまくならない。
→ Tôi đã bắt đầu học đàn Ghita nhưng mãi không giỏi lên được dẫu cho luyện tập bao nhiêu đi nữa.
 
 どんなにはたらてもらしはちっともらくにならない。
→ Dẫu có làm lụng đến mấy thì cuộc sống cũng chẳng dễ chịu hơn được chút nào.
 
 どんなに頑張がんばても、50てんしかとれなかった。
→ Dẫu cố đến mấy thì tôi cũng chỉ được đến 50 điểm.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Từ khóa: 

donnani temo


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm