[Ngữ pháp N3] ~ というものだ:Là…/ Chính là …

bình luận Ngữ Pháp N3, JLPT N3, Ngữ pháp N3 Soumatome, (5/5)
Lịch Đăng ký JLPT online 7/2024
Cấu trúc
「Thể thường / Danh từ」+ というものだ 
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Là… để gọi tên của 1 vật gì đó, chính là … dùng để đưa ra một kết luận chắc chắn hoặc mang tính hiển nhiên.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① これは日本にほん楽器がっきで「尺八しゃくはちというものです
→ Đây là một loại nhạc cụ Nhật Bản có tên gọi là Shakuhachi.

② とにかく勉強べんきょうするのが大学生だいがくせいというものだ
→ Dù sao thì học cũng là việc (chính) của sinh viên.

③ おもとおりにいかないのが人生じんせいというものだ
→ Mọi thứ không xảy ra theo suy nghĩ của mình chính là cái gọi là cuộc đời.

④ あね一度いちど愛情あいじょうなどというものかんじたことがない。
→ Chưa bao giờ chị gái tôi có cảm giác của cái gọi là tình yêu.

⑤ 習慣しゅうかんというものおそろしいものだ。
→ Cái gọi là thói quen là một thứ đáng sợ.

⑥ すべてのものには限界げんかいというものがある。
→ Trong mọi vật, đều tồn tại một thứ gọi là giới hạn. (Mọi thứ đều có giới hạn của nó.)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

toiumonoda


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm