[Ngữ Pháp N5-N4] しか~ない:Chỉ…, chỉ có…, chỉ còn…

bình luận Ngữ pháp N4, JLPT N4, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, N5 Nâng Cao, (5/5)
Cấu trúc
N (trợ từ) しか ~ ない
Cách dùng / Ý nghĩa
  • Đi với hình thức thể phủ định, để diễn tả một sự việc và loại trừ những sự việc khác. Diễn tả sự ít ỏi.
  • N là danh từ chỉ số lượng, vế sau đi với thể phủ định.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 いま1000いっせんドンしかっていません
Hiện giờ tôi chỉ còn có 1000 đồng thôi.
 
 このクラスには、おとこにんしかいません
Trong lớp này chỉ có 4 nam thôi.
 
 わたし韓国人かんこくじん友達ともだちすくないです。二人ふたりしかいません。
Tôi có ít bạn người Hàn Quốc. Chỉ có 2 người thôi.
 
 ゆうべ、時間じかんしかられませんでした
Tối qua tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng.
 
 冷蔵庫れいぞうこにはビールが一本いっぽんしかないです
Trong tủ lạnh chỉ có 1 lon bia.
 
 かれ野菜やさいしかないそうです。
Nghe nói ông ấy chỉ ăn rau thôi.
 
 わたしはビールがきですが、タイガーしかみません
Tôi thì thích bia nhưng chỉ uống Tiger thôi.
 
 あさはコーヒーしかまなかった
Sáng nay tôi chỉ uống cà phê thôi.
 
 30さんじゅっぷんしかてませんよ
Tôi chỉ chờ được 30 phút thôi đấy.
 
 こんなことはあなたにしかはなせません
Chuyện này tôi chỉ có thể nói với anh mà thôi.
 
 この映画えいがは16さいからしかることはできない
Bộ phim này chỉ dành cho người từ 16 tuổi trở lên mới xem được.
 
 そのレストランはしちまでしかやっていません
Nhà hàng đó chỉ mở cửa tới 7 giờ.
 
 今月こんげつはもうこれだけしかないです
Tháng này tôi chỉ còn có nhiêu đây thôi.
 
 Đôi khi được đi cùng với だけ  thành だけしか~ない để nhấn mạnh hơn nữa.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

shikanai


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm