[Ngữ pháp N4] ~たらいいですか:Tôi nên…

bình luận Ngữ pháp N4, JLPT N4, (5/5)
Cấu trúc
どうしたらいいですか。Tôi nên/phải làm gì?
どこに/で/へ + [Động từ thể た + ら] + いいですか。
Tôi nên … ở đâu?
だれに  + [Động từ thể た + ら] + いいですか。
Tôi nên … với ai?
いつ/何時なんじ+ [Động từ thể た + ら] + いいですか。
Tôi nên … khi nào/ lúc mấy giờ?
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Mẫu câu này được dùng để hỏi ý kiến người khác về việc gì đó
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
① 日本語にほんご辞書じしょいたいんですが、どうしたらいいですか。
→ Tôi muốn mua một cuốn từ điển tiếng Nhật thì phải làm sao?

② すし をべたいんですが、どこでべたらいいですか。
→ Tôi muốn ăn sushi thì nên ăn ở đâu?

③ 会議かいぎ予定よていがよくわからないんですが、だれにいたらいいですか。
→ Tôi không nắm rõ về lịch họp lắm, vậy tôi nên hỏi ai?

④ いつ /何時なんじったらいい
→ Lúc nào/ mấy giờ gặp nhau thì được?

⑤ どこに ゴミ をたらいいですか。
→ Tôi nên vứt rác ở đâu?

⑥ ぼく財布さいふくしたんです。どうしたらいいですか? 
→ Tôi đã làm mất ví. Tôi nên làm gì?

⑦ どこに洗濯せんたくもの をたらいいですか?  
→ Quần áo để giặt thì con nên để đâu thì được?

⑧ アイスクリーム をべたいんですが、どこでたらいいですか? 
→ Tôi muốn ăn kem thì nên ăn ở đâu?

⑨ だれたらいいですか? 
→ Tôi nên đi với ai.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
① どこに ゴミ をたらいいでしょうか。
→ Tôi nên vứt rác ở đâu ạ?

② すし をべたいんですが、どこでたらいいとおもいますか。
→ Tôi muốn ăn sushi thì theo anh nên ăn ở đâu thì ngon?
Từ khóa: 

iideshouka

taraiidesuka


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm