[Ngữ Pháp N5] ~はどうですか/どうしたか:Thế nào…

bình luận JLPT N5, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, N5 Nâng Cao, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Cấu trúc
~はどうですか
Cách dùng / Ý nghĩa
  • Dùng để hỏi cảm nghĩ, cảm tưởng hoặc ấn tượng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ

 このどうですか

Bức tranh này thì thế nào?
 
 日本語にほんご文法ぶんぽうどうですか
Ngữ pháp tiếng Nhật thế nào?
 
 英語えいご文法ぶんぽうどうですか
Ngữ pháp tiếng Anh thế nào?
 
 今度こんど先生せんせいどうですか
 とてもきびしいですよ。
– Giáo viên lần này thế nào?
– Rất là nghiêm khắc đấy!
 
 日本にほん生活せいかつどうですか
 とても面白おもしろいです。でも、物価ぶっかたかいです。
– Cuộc sống ở Nhật thế nào?
– Rất thú vị. Nhưng giá cả đắt đỏ.
 
 いま仕事しごとどうですか
 給料きゅうりょうがいいですが、やすみがすくないです。
– Công việc hiện nay thế nào?
– Lương thì khá nhưng ngày nghỉ ít quá.
 
 日本語にほんご勉強べんきょうどうですか
 大変たいへんです。文法ぶんぽうむずかしいです。
– Việc học tiếng Nhật thế nào?
– Vất vả lắm. Ngữ pháp khó.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NÂNG CAO
Ví dụ:
 昨日きのうのパーティーはどうでしたか
 とてもたのしかったです。
– Buổi tiệc hôm qua thế nào?
– Rất vui.
 
 試験しけんどうでしたか
 よくできました。
– Bài thi thế nào?
– Tôi đã làm rất tốt.
Từ khóa: 

wadoudesuka

wadoushitaka


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm