[Ngữ Pháp N5] のは~ : Danh từ hóa động từ/tính từ

Tổng Hợp Ngữ pháp N5 JLPT N5
Cấu Trúc:  [Động từ / Tính từ] + のは~
Cách dùng / Ý nghĩa: Dùng để danh từ hóa động từ
Chú ý: Đi sau のは luôn là tính từ.

Ví dụ: 

一番いちばんあめおおいのは 6がつです。
Mưa nhiều nhất là tháng 6.

いっしょに食事しょくじするのはたのしいです。
Cùng nhau ăn uống thì vui.

ビール をむのはどう?
Uống bia thì thế nào? (rủ rê)

単語たんごを おぼえるのは たいへんです。
Việc nhớ từ thật là vất vả.

わたしまれたのは京都きょうとです。
Nơi tôi sinh ra là Kyoto/ Kyoto là nơi tôi sinh ra.

結婚けっこんを きめたのは こどもができたからです。
Quyết định kết hôn là vì đã có con.

会議かいぎはじまるのは 10です。
Giờ họp bắt đầu là 10 giờ.

そんなにはやべるのはくないよ。
Ăn nhanh như vậy là không tốt đâu.

かれたのは5だった。
Anh ta đến là lúc 5 giờ / Lúc anh ta đến là 5 giờ.

そんなことをしたら、彼女かのじょおこるのは当然とうぜんのことだ
Anh làm như thế thì việc cô ấy nổi giận là đương nhiên.

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm