[Ngữ pháp N5] ~ や ~ など : Như là … và … (liệt kê không đầy đủ)

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5
Cấu trúc
N1 + や + N2 + など ~
Cách dùng / Ý nghĩa
  • ① Được sử dụng để diễn tả liệt kê (không đầy đủ) các danh từ. Chỉ nêu lên những cái tiêu biểu.
  •  Trợ từ などđược đặt ở sau danh từ cuối cùng để biểu thị rằng ngoài ra còn có những thành phần khác.
Ví dụ
① つくえ の うえ に ほん やノートなどがあります。

Trên bàn có nào là sách, nào là tập v.v.

② 部屋へや の なか にテレビや 冷蔵庫れいぞうこ などがあります。

Trong phòng có nào là tivi, nào là tủ lạnh .v.v.

③ かばんの なか にポールペンやノートなどたくさんのものが はい っています。

Trong cặp có rất nhiều thứ như là bút bi, vở v.v.

④ わたしは 日本にほん の 文化ぶんか や 自然しぜん の 景色けしき などが好きです。

Tôi thích văn hóa, quang cảnh tự nhiên .v.v. của Nhật.

⑤ スーパーで たまご や にく などを  いました。

Tôi đã mua nào là trứng, nào là thịt ở siêu thị.

⑥ パンや たまご などを  べます。

Tôi să ăn nào là bánh mì, nào là trứng .v.v.

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm