[Ngữ Pháp N3] Phân biệt「わけだ」và「はずだ」: Chắc là…


Trước khi đi Phân biệt 「わけだ」và「はずだ」, ta cùng xem lại 2 bài viết về 「わけだ」và「はずだ」 Cả 「わけだ」và「はずだ」đều có nghĩa là ....

[Ngữ pháp N3] Phân biệt ように và ために:Để làm gì/Vì cái gì … (Mục đích)


Trước tiên ta hãy ôn lại cách sử dụng của ように và ために Cấu trúc [Động từ thể từ điển]/[Danh ....

[Ngữ pháp N3] Phân biệt に対して và にとって:Đối với…


Trước tiên ta hãy ôn lại cách sử dụng của に対たいして và にとって Cấu trúc Danh từ + に対たいして/にとって Quảng ....

Phân biệt các cách nói CẢM ƠN trong Tiếng Nhật


Trong Tiếng Nhật, có rất nhiều cách nói để cảm ơn người khác như ありがとうございます、ありがたい、感謝かんしゃします…..Học thuộc thì rất dễ, nhưng ....

Phân biệt に và で trong Tiếng Nhật


Phân biệt cách dùng に và で trong Tiếng Nhật ra sao? Cùng tìm hiểu với Tiếng Nhật Đơn Giản nhé ....

[Phân biệt – So sánh] Phân biệt てあげる/てくれる/てもらう


Nếu「あげます」、「くれます」và 「もらいます」mang ý nghĩa là “cho/tặng”, “được cho/được tặng” hay “nhận” cái gì đó (xem lại cách dùng 3 động ....

Phân biệt そう Và げ:Trông Có Vẻ…


Trước tiên, ta hãy cũng xem lại cách sử dụng của 2 cấu trúc này qua 2 bài viết sau:[Ngữ ....

Phân biệt につれて・にしたがって・とともに・にともなって


Sau đây là bảng tóm tắt về sự khác nhau trong cách sử dụng của các cấu trúc ngữ pháp ....

Phân biệt を通じて và を通して


So sánh – phân biệt cách sử dụng を通とおしてvà を通つうじて Hiện nay trong tiếng Nhật hiện đại cũng như trong hầu hết ....

Phân biệt 「に違いない」và「はずです」


Trước khi đi Phân biệt 「に違いない」và「はずです」, ta cùng xem lại 2 bài viết về 「に違いない」và「はずです」 Cả 「に違いない」và「はずです」đều có nghĩa là ....