Phân biệt các cách nói CẢM ƠN trong Tiếng Nhật

bình luận Bài viết hay, Phân biệt - So sánh, (5/5)
Trong Tiếng Nhật, có rất nhiều cách nói để cảm ơn người khác như ありがとうございます、ありがたい、感謝かんしゃします…..Học thuộc thì rất dễ, nhưng không phải ai cũng phân biệt được chúng. Cùng Tiếng Nhật Đơn Giản làm sáng tỏ vấn đề này nhé.

Phân biệt ありがとうございます và ありがとうございました

Đáp án là không có câu nào lịch sự hơn câu nào mà sắc thái khác nhau:

ありがとうございます = Cảm ơn nói chung
ありがとうございました (thì quá khứ) = Cảm ơn vì một sự việc cụ thể đã xảy ra

Dịch như thế này:

ありがとうございます = Cảm ơn anh/chị ạ
ありがとうございました = Cảm ơn vì chuyện lúc trước ạ

どうも = very much, rất nhiều, dùng để cảm ơn rất nhiều (thank you very much, thanks a lot).
どう có nghĩa là “như thế nào” và là “cũng”, cảm ơn thế nào cũng không hết (?!) nghĩa là cảm ơn rất nhiều.

Lưu ý: どうもありがとう không phải là lịch sự, lịch sự thì phải thêm ございます mới là lịch sự.

どうもありがとうございます = Cảm ơn anh/chị rất nhiều ạ
どうもありがとう = Cảm ơn nhiều
どうもね = Cảm ơn nhiều nha

どうもありがとう chỉ dùng trong hoàn cảnh thân mật, suồng sã.

Phân biệt ありがとうございます và ありがとうございました

Để nói “xin cảm ơn” thì dùng 感謝かんしゃする [CẢM TẠ]

感謝かんしゃします。 = Tôi xin cảm ơn anh/chị ạ.
=> Khiêm nhường: 感謝致かんしゃいたします

Ngoài ra còn có  dùng chỉ tính chất sự việc là “đáng biết ơn” và danh từ là = sự đáng biết ơn.

挫折ざせつしておやをつくづくと感じる。
そうしてくれればありがたいです。
Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và biết ơn bố mẹ tôi. 
Tôi rất biết ơn nếu bạn làm như vậy. 


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm