[Cập Nhật] Cách Tra Cứu Điểm Thi JLPT Tháng 7/2021 Tại Nhật Bản Mới Nhất


Hướng dẫn xem kết quả thi JLPT cũng như tra cứu điểm thi JLPT được Tiếng Nhật Đơn Giản cập ....

[CHÍNH THỨC] Danh sách thí sinh Bảo Lưu và Nhận Lại lệ phí kỳ thi JLPT 07/2021


Thông tin CHÍNH THỨC về Danh sách thí sinh Bảo Lưu và Nhận Lại lệ phí thi  JLPT 7/2021 tại ....

[Cập Nhật] Thời gian công bố kết quả thi JLPT 7/2021 Chuẩn nhất


Thông báo Đã có kết quả thi JLPT tháng 7/2021 Tại Nhật Bản, Các bạn truy cập Vào Đây để ....

[Chính Thức] Lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 Tại Nhật Bản Mới Nhất


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 ở Nhật Bản đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các thông ....

[Chính Thức] Lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 Tại Việt Nam Mới Nhất


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT 12/2021 ở Việt Nam đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các thông ....

Lịch Đăng ký thi JLPT tháng 12/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính xác nhất


Lịch đăng ký thi JLPT tháng 12/2021 ở Nhật và Việt Nam đầy đủ chính xác nhất Thông báo: Tiếp ....

[CẬP NHẬT] Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2021 Mới Nhất


Thông báo: Tiếp tục tạm dừng bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật tháng ....

Cấu trúc đề thi JLPT N1 cập nhật theo CHUẨN mới nhất


Đề thi JLPT được bảo mật hoàn toàn và do Hiệp hội tổ chức thi JLPT Nhật Bản trực tiếp ....

Cấu trúc đề thi JLPT N2 cập nhật theo CHUẨN mới nhất


Đề thi JLPT được bảo mật hoàn toàn và do Hiệp hội tổ chức thi JLPT Nhật Bản trực tiếp ....

Cấu trúc đề thi JLPT N3 cập nhật theo CHUẨN mới nhất


Đề thi JLPT được bảo mật hoàn toàn và do Hiệp hội tổ chức thi JLPT Nhật Bản trực tiếp ....