Thay đổi thời gian làm bài thi JLPT kể từ kỳ tháng 12/2020 đối với cấp độ thi N4, N5
Thay đổi thời gian làm bài thi JLPT kể từ kỳ tháng 12/2020 đối với cấp độ thi N4, N5

Bắt đầu từ kỳ thi JLPT tháng 12 năm 2020, Với cấp độ N4, N5, thời gian thi “Từ vựng, ....

Hạn nộp hồ sơ thi JLPT tháng 12/2020
Hạn nộp hồ sơ thi JLPT tháng 12/2020

HẠN NỘP HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ~ ....

Hạn đăng ký thi JLPT tháng 12/2020
Hạn đăng ký thi JLPT tháng 12/2020

HẠN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THI JLPT 12/2020 TẠI HÀ NỘI Thời gian: Từ ngày 24/8/2020 đến 18/9/2020Buổi sáng: 8:00 ....

Danh sách các quốc gia và thành phố bị hủy kỳ thi JLPT tháng 7/2020 do COVID-19
Danh sách các quốc gia và thành phố bị hủy kỳ thi JLPT tháng 7/2020 do COVID-19

Theo tình hình về đại dịch bệnh corona virus mới (COVID-19), bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật (JLPT) sẽ ....

Thông báo Chính thức hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng 7/2020 tại Nhật Bản
Thông báo Chính thức hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng 7/2020 tại Nhật Bản

Hôm nay, vào ngày 18/05/2020, Trên trang http://info.jees-jlpt.jp/ có đăng  thông báo vê việc hủy bỏ kỳ thi JLPT tháng ....