[Cập Nhật] Thời gian công bố kết quả thi JLPT 7/2021 Chuẩn nhất


Thông báo Đã có kết quả thi JLPT tháng 7/2021 Tại Nhật Bản, Các bạn truy cập Vào Đây để ....

[TỔNG HƠP] ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀ CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM JLPT TỪ N1 ĐẾN N5 THÁNG 7 2021


Đáp án đề thi JLPT Từ N1 đến N5 đã được Đội ngũ Tiếng Nhật Đơn Giản tổng hợp lại ....

[CẬP NHẬT] ĐÁP ÁN JLPT N1 THÁNG 7 2021


Đáp án đề thi JLPT N1 tháng 7/2021 được thực hiển bởi đội ngũ giáo viên Riki Nihongo, mời các ....

[CẬP NHẬT] ĐÁP ÁN JLPT N5 THÁNG 7 2021


Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2021 được thực hiển bởi đội ngũ giáo viên Riki Nihongo, mời các ....

[CẬP NHẬT] ĐÁP ÁN JLPT N4 THÁNG 7 2021


Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2021 được thực hiển bởi đội ngũ giáo viên Riki Nihongo, mời các ....

[CẬP NHẬT] ĐÁP ÁN JLPT N3 7/2021


Đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2021 được thực hiển bởi đội ngũ giáo viên Dũng mori, mời các ....

[CẬP NHẬT] ĐÁP ÁN JLPT N2 THÁNG 7 2021


Đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2021 được thực hiển bởi đội ngũ giáo viên Dũng mori, mời các ....

Hướng dẫn xem kết quả thi JLPT ở Nhật và Việt Nam Chính xác nhất


1. Đối với các bạn xem kết quả thi JLPT ở Việt Nam: ① Các bạn mở đường Link này: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do (CHÚ ....

Hướng dẫn mua hồ sơ, đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Huế


1) Hồ sơ JLPT tháng 12/2020 được bán chia làm 3 đợt:* Đợt 1: từ ngày 19/8/2020 đến ngày 4/9/2020 ....

Thời gian công bố điểm thi tiếng Nhật JLPT chính thức


Thời gian công bố điểm thi năng lực tiếp Nhật JLPT của 2 đợt tháng 7 và tháng 12 hàng ....