Hướng dẫn xem kết quả thi năng lực tiếng Nhật JLPT 12/2020 ở Nhật và Việt Nam Chính xác nhất
Hướng dẫn xem kết quả thi năng lực tiếng Nhật JLPT 12/2020 ở Nhật và Việt Nam Chính xác nhất

1. Đối với các bạn xem kết quả thi JLPT ở Việt Nam: ① Các bạn mở đường Link này: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do (CHÚ ....