[Cập Nhật] Thời gian công bố điểm thi JLPT 7/2024 Chính thức


Khi nào có kết quả JLPT 7/2024 ?Kết quả JLPT tháng 7/2024 khi nào có?Khi nào thì công bố điểm ....

Cách xem Điểm Thi JLPT tháng 7/2024 tại Nhật và Việt Nam Cập nhật mới nhất


1. Đối với các bạn xem Điểm thi JLPT ở Việt Nam: ① Các bạn mở đường Link này: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do (CHÚ Ý: khi ....

[CẬP NHẬT] CHI TIẾT ĐÁP ÁN JLPT N3 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Chi tiết đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo ....

[CẬP NHẬT] CHI TIẾT ĐÁP ÁN JLPT N2 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Chi tiết đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo ....

[CẬP NHẬT] CHI TIẾT ĐÁP ÁN JLPT N1 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Chi tiết đáp án đề thi JLPT N1 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo ....

[MỚI] TỔNG HỢP ĐÁP ÁN JLPT 7/2024 VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM THI MỚI NHẤT


Đáp án đề thi JLPT Từ N1 đến N5 đã được Đội ngũ Tiếng Nhật Đơn Giản tổng hợp lại ....

[MỚI] ĐÁP ÁN JLPT N5 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Đáp án đề thi JLPT N5 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo viên giỏi ....

[MỚI] ĐÁP ÁN JLPT N4 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Đáp án đề thi JLPT N4 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo viên giỏi ....

[MỚI] ĐÁP ÁN JLPT N3 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Đáp án đề thi JLPT N3 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo viên giỏi ....

[MỚI] ĐÁP ÁN JLPT N2 THÁNG 7/2024 CHUẨN XÁC NHẤT


Đáp án đề thi JLPT N2 tháng 7/2024 được Tiếng Nhật Đơn Giản tham khảo từ những giáo viên giỏi ....