THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI JLPT 7/2024 TẠI NHẬT BẢN


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT tháng 7/2024 ở Nhật Bản đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các ....

LỊCH ĐĂNG KÝ THI JLPT THÁNG 7/2024 TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN


Thông tin lịch đăng ký thi JLPT tháng 7/2024 ở Việt Nam đầy đủ, cập nhật thường xuyên.Tất cả các ....

THÔNG TIN VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT 2024


THÔNG BÁO VỀ KỲ THI JLPT 7/2024 VÀ 12/2024 TẠI VIỆT NAM Tiếng Nhật Đơn giản cập nhật thông tin mới ....