Cách tính số điểm cần để Đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT


Bao nhiêu điểm thì đỗ N1, N2, N3, N4, N5 kỳ thi JLPT và thế nào là trượt? Kỳ thi ....