Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 28 (Bản mới)

bình luận JLPT N4, Học từ vựng, Từ vụng N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024

Từ vựng Minano Nihongo bài 28 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo II.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
うれます
[パンが~]
売れます MẠI bán chạy, được bán [bánh mì ~]
おどります 踊ります DŨNG nhảy, khiêu vũ
かみます     nhai
えらびます 選びます TUYỂN chọn
かよいます
[だいがくに~]
通います
[大学に~]
THÔNG
ĐẠI HỌC
 đi học [đại học]
メモします     ghi chép
まじめ[な]     nghiêm túc, nghiêm chỉnh
ねっしん[な] 熱心[な] NHIỆT TÂM nhiệt tâm, nhiệt tình, hết lòng
えらい 偉い vĩ đại, đáng kính, đáng khâm phục
ちょうどいい     vừa đủ, vừa đúng
けしき 景色 CẢNH SẮC phong cảnh
びよういん 美容院 MỸ DUNG VIỆN hiệu làm đẹp
だいどころ 台所 ĐÀI SỞ nhà bếp
けいけん 経験 KINH NGHIỆM kinh nghiệm
ちから LỰC sức lực, năng lực
にんき 人気 NHÂN KHÍ được yêu thích(がくせいに~があります:
  được [sinh viên] yêu thích)
かたち HÌNH hình, hình dáng
いろ SẮC màu
あじ VỊ vị
ガム     kẹo cao su
しなもの 品物 PHẨM VẬT hàng hóa, mặt hàng
ねだん 値段 TRỊ ĐOẠN giá
きゅうりょう 給料 CẤP LIỆU lương
ボーナス     thưởng
ゲーム     trò chơi, game
ばんぐみ 番組 PHIÊN TỔ chương trình (phát thanh, truyền hình)
ドラマ     kịch, phim truyền hình
かしゅ 歌手 CA THỦ ca sĩ
しょうせつ 小説 TIỂU THUYẾT tiểu thuyết
しょうせつか 小説家 TIỂU THUYẾT GIA tiểu thuyết gia, nhà văn
~か ~家 GIA nhà ~
~き ~機 máy ~
むすこ 息子 TỨC TỬ con trai (dùng cho mình)
むすこさん 息子さん TỨC TỬ con trai (dùng cho người khác)
むすめ NƯƠNG con gái (dùng cho mình)
むすめさん 娘さん NƯƠNG con gái (dùng cho người khác)
じぶん 自分 TỰ PHÂN bản thân, mình
しょうらい 将来 TƯƠNG LAI tương lai
しばらく     một khoảng thời gian ngắn, một lúc, một lát
たいてい     thường, thông thường
それに     thêm nữa là, thêm vào đó là
それで     thế thì, thế nên
会話かいわ
[ちょっと]おねががあるんですが。  Tôi có (chút) việc muốn nhờ.
じつは thực ra
かいわ hội thoại
うーん
もの
らせ thông báo
参加さんかします tham gia
にち ngày
thứ bảy
体育館たいいくかん nhà tập, nhà thi đấu thể thao
無料むりょう miễn phí
さそいます mời
イベント sự kiện
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm