Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 50 (Bản mới)

bình luận Học từ vựng, Từ vụng N4, JLPT N4, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024

Từ vựng Minano Nihongo bài 50 được Tiếng Nhật Đơn Giản Tổng hợp từ giáo trình Minano Nihongo II.
Chúc mọi người học tốt !

Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
まいります 参ります THAM đi, đến (khiêm nhường ngữ của いきます
và きます)
おります     ở, có (khiêm nhường ngữ của います)
いただきます     ăn, uống, nhận (khiêm nhường ngữ của
たべます、のみます và もらいます)
もうします 申します THÂN nói (khiêm nhường ngữ của いいます)
いたします     làm (khiêm nhường ngữ của します)
はいけんします 拝見します BÁI KIẾN xem, nhìn (khiêm nhường ngữ của みます)
ぞんじます 存じます TỒN biết (khiêm nhường ngữ của しります)
うかがいます 伺います TÝ/TỬ hỏi, nghe, đến thăm(khiêm nhường ngữ
của ききます và いきます)
おめにかかります お目にかかります MỤC gặp (khiêm nhường ngữ của あいます)
いれます
[コーヒーを~]
入れます NHẬP pha [cà phê]
よういします 用意します DỤNG Ý chuẩn bị
わたくし tôi (khiêm nhường ngữ của わたし)
ガイド     người hướng dẫn, hướng dẫn viên
メールアドレス     địa chỉ email
スケジュール     thời khóa biểu, lịch làm việc
さらいしゅう 再来週 TÁI LAI CHU tuần sau nữa
さらいげつ 再来月 TÁI LAI NGUYỆT tháng sau nữa
さらいねん 再来年 TÁI LAI NIÊN năm sau nữa
はじめに 初めに đầu tiên, trước hết
江戸えど東京とうきょう 博物館はくぶつかん   GIANG HỘ
ĐÔNG KINH 
BÁC VẬT QUÁN
bảo tàng Edo-Tokyo
会話かいわ
緊張きんちょうします căng thẳng, hồi hộp
賞金しょうきん tiền thưởng
きりん con hươu cao cổ
ころ hồi, thời
かないます[ゆめが~] thành hiện thực, được thực hiện [mơ ước ~]
応援おうえんします động viên
こころから từ trái tim, từ đáy lòng
感謝かんしゃします cám ơn, cảm tạ
もの
[お]れい lời cám ơn, sự cám ơn
元気げんき
いらっしゃいますか。
Anh/chị có khỏe không ạ?
(tôn kính ngữ của おげんきですか)
迷惑めいわくをかけます làm phiền
かします tận dụng, phát huy, dùng
ミュンヘン München(Munich) (ở Đức)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm