sử dụng, bán tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

sử dụng, bán trong tiếng nhật là

あつか

VÍ DỤ

当店とうてんではおさけあつかっておりません。
tại cửa hàng của chúng tôi không bán rượu

この機械きかいあつかいやすい
cái máy này sử dụng rất dễ

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ sử dụng, bán trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật