Bành trướng, to lên, sưng lên, phồng ra tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

làm cho quen với, Làm cho hợp, nuôi dưỡng, thuần phục trong tiếng nhật là

ふくれる

VÍ DỤ
パン がふくれる。
bánh phồng lên

予算よさんふくれる。
dự toán tăng lên

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ làm cho quen với, Làm cho hợp, nuôi dưỡng, thuần phục trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật