cố hữu, vốn có tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

cố hữu, vốn có trong tiếng nhật là

固有こゆう

VÍ DỤ

これは日本固有にほんこゆうとりです。
đây là hòn đảo vốn thuộc về nhật bản

はねとり固有こゆうのものだ。
Lông vũ là thứ vốn có của các loài chim.

その問題もんだいはこの システム に固有こゆうのものだ。
Vấn đề đó vốn có trong hệ thống này.

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ cố hữu, vốn có trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật