Giới trí thức tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)

Giới trí thức trong tiếng nhật là

インテリ

VÍ DỤ
非常ひじょうにインテリ な両親りょうしんもとまれる
sinh ra trong một gia đình trí thức

彼女かのじょは インテリ よりおとこらしい タイプ がきだ
cô ta thích kiểu ra dáng đàn ông thật sự hơn là kiểu trí thức

かれはかなりの インテリ にえる
anh ta trông khá là trí thức

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ Giới trí thức trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm