Kẻ địch, kẻ thù, đối thủ, địch thủ tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

Kẻ địch, kẻ thù, đối thủ, địch thủ trong tiếng nhật là

てき

VÍ DỤ

てきの チーム に大勝たいしょうした。
Chúng tôi đã thắng lớn trước đội của đối thủ.

かれらはてきった。
Họ đã chiến thắng kẻ địch.

かれてき虐待ぎゃくたいされた。
Ông bị địch hành hạ.

がん人類じんるい強敵きょうてきである。
Ung thư là kẻ thù rất lớn của loài người.

要塞ようさいてきにあった。
Pháo đài nằm trong tay kẻ địch.

かれかな料理りょうりした。
Anh ấy dễ dàng hạ gục đối thủ.

てきたいして寛大かんだいだ。
Anh ấy rộng lượng với kẻ địch.

てきしん兵力へいりょく投入とうにゅうした。
Kẻ thù đã bổ sung quân lực mới.

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ Kẻ địch, kẻ thù, đối thủ, địch thủ trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật