Mùi tanh, mùi hôi tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)
Từ điển việt nhật

Mùi tanh, mùi hôi trong tiếng nhật là

生臭なまぐさ

VÍ DỤ
生臭なまぐさいにおいがする。
Có mùi tanh.

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ Mùi tanh, mùi hôi trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật