phiên âm cách đọc chữ hán tiếng nhật là gì?

bình luận Từ điển Việt Nhật, (5/5)

phiên âm cách đọc chữ hán trong tiếng nhật là

おく仮名がな

VÍ DỤ
そのおく仮名がな間違まちがっています。
cách phiên âm đó đã sai rồi

Trên đây, Tiếng Nhật Đơn Giản đã giới thiệu xong về nghĩa của từ phiên âm cách đọc chữ hán trong tiếng nhật. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều từ vựng khác trong chuyên mục Từ Điển Việt Nhật

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm