Học kanji từ con số 0 – Kanji N5

bình luận Học Kanj, (5/5)

Chào các bạn, tiengnhatdongian.com xin giới thiệu với các bạn các chữ kanji trong phạm vi thi khả năng tiếng Nhật N5 (cấp thấp nhất.) gồm có 79 chữ.

Đây là những chữ đơn giản, các bạn nên nhớ những chữ này trước, sau này học các chữ phức tạp sẽ dễ dàng hơn.

Chú ý: Chữ Q hoa là để chỉ âm kép (chữ “tsu” nhỏ), ví dụ chữ “thập” âm “on-yomi” là “juu, jiQ”, khi ghép thành “mười phút” chẳng hạn thì sẽ thành âm kép “jippun”.

Một số chữ kanji có tính chất tượng hình, ví dụ:

日           nhật = mặt trời: Vẽ hình mặt trời

中           trung = giữa: Chặt đôi ở giữa

長           trường = dài: Tượng hình tóc dài của người già

高           cao = hình ảnh lầu cao

東           đông = mặt trời (日) ló sau cây (木)

川           xuyên = hình con sông

行           hành, hàng = chữ vẽ hình đường đi

雨           vũ = mưa: vẽ hình trời mưa

Một số chữ chỉ sự việc (trừu tượng, gọi là chữ “chỉ sự 指事”) 

一           nhất = một

二           nhị = hai

三           tam

本           bản = chặt ngang cái cây (mộc 木) để làm sách

上           thượng

下           hạ

Một số chữ là ghép nghĩa (gọi là chữ “hội ý 会意”):

間           gian = 門 môn (cửa) + 日nhật (mặt trời), thực ra chữ nguyên thủy không dùng “nhật” mà dùng 月”nguyệt”, chỉ mặt trăng nằm giữa hai khe cửa nên thành “gian” 間 (nằm giữa).

見           kiến = mục 目 (mắt) + nhân 人 (người): người quan sát sự việc gì đó.

男           nam = điền 田 + lực 力: người làm việc trên đồng ruộng

電           điện = vũ 雨 (mưa) + thân 申 (kéo dài): Mưa kéo dài thì hay có sét, tức là điện.

休           hưu = người (nhân 人) ngồi nghỉ dưới bóng cây (mộc 木), chú ý đây là bộ “nhân đứng”.

聞           văn = nghe: Để tai (nhĩ 耳) sát cửa (môn 門) để nghe.

話           thoại = ngôn 言 (nói) + thiệt 舌 (lưỡi)

学           học = đứa trẻ (子tử) ngồi học dưới mái nhà

Một số chữ có thể nhớ theo các thành phần:

国           quốc: Có chữ “ngọc” 玉 ở bên trong.

時           thời = 日nhật + 寺tự (chùa)

見           kiến = 目mục (mắt) + 人nhân (người)

名           danh = 夕 tịch (trăng lưỡi liềm) + 口 khẩu (miệng)

Một số chữ giống nhau:

人           nhân

入           nhập


出           xuất

山           sơn


午           ngọ

千           thiên

十           thập

木           mộc

本           bản

Danh sách dưới gồm các chữ đơn giản có thể nhầm lẫn với một số chữ ngoài phạm vi thi N5, ví dụ chữ 土 thổ (đất) với 士 sĩ (chỉ người), hay chữ 千 thiên (nghìn) với chữ 干 can (khô, phơi khô).

Ngoài ra bạn có thể tự sáng tác ra cách nhớ, ví dụ: Chữ 南 nam= hình nhà thờ, trong chứa rất nhiều tiền Yên, quay mặt về phía nam. (Chú ý là ngày xưa các nhà ở Trung Quốc quay mặt về phía nam và chữ này tượng hình một ngôi nhà thật.)

Thứ tự   Kanji     Âm Hán Việt       Nghĩa / Từ ghép                On-reading – Kun

1            日           nhật                     mặt trời, ngày                    nichi, jitsu – hi, bi

2            一           nhất                     một; đồng nhất                   ichi, itsu – hito

3            国           quốc                    nước; quốc gia                 koku – kuni

4            人           nhân                    người; nhân vật                 jin, nin – hito

5            年           niên                     năm; niên đại                     nen – toshi

6            大           đại                       to lớn; đại lục                     dai, tai – oo(kii)

7            十           thập                     mười                                  juu, jiQ – tou

8            二           nhị                        hai                                      ni

9            本           bản                      sách, cơ bản, bản chất    hon

10          中           trung                   giữa, trung tâm                  chuu – naka

11          長           trường, trưởng   dài; trưởng>hiệu trưởng choo – naga(i)

12          出           xuất                     ra, xuất hiện, xuất phát     shutsu, sui – de(ru), da(su)

13          三           tam                      ba                                      san – mi(tsu)

14          時           thời                      thời gian                           ji – toki

15          行           hành, hàng         thực hành;ngân hàng       koo, gyoo – i(ku), okonau

16          見           kiến                     nhìn; ý kiến                        ken – miru

17          月           nguyệt                 mặt trăng, tháng               getsu, gatsu – tsuki

18          後           hậu                      sau                                    go, koo – ato

19          前           tiền                      trước                                 zen – mae

20          生           sinh                     sống; học sinh(chỉ người) sei, shoo – ikiru

21          五           ngũ                      năm (5)                             go – itsutsu

22          間           gian                     trung gian, không gian    kan, ken – aida

23          上           thượng                trên                                   joo, shoo – ue, kami

24          東           đông                    phía đông                        too – higashi (ít: azuma)

25          四           tứ                         bốn                                   shi – yotsu

26          今           kim                      hiện tại, lúc này                kon, kin – ima

27          金           kim                      vàng, kim loại                   kin, kon – kane

28          九           cửu                      chín (9)                              kyuu, ku – kokonotsu

29          入           nhập                    vào; nhập môn                nyuu – hairu, ireru

30          学           học                       học                                   gaku – manabu

31          高           cao                       cao                                  koo – tkai

32          円           viên                      tròn; tiền Yên                   en – marui

33          子           tử                         con, phần tử                    shi, su – ko

34          外           ngoại                   bên ngoài                          gai, ge – soto

35          八           bát                       tám                                    hachi – yatsu

36          六           lục                        sáu                                    roku – mutsu

37          下           hạ                        dưới                                   ka, ge – shita, shimo

38          来           lai                        đến; tương lai, vị lai          rai – kuru

39          気           khí                       không khí, khí chất           ki, ke

40          小           tiểu                      nhỏ, ít                                shoo – chiisai, ko

41          七           thất                      bảy                                     shichi – nana, nanatsu

42          山           sơn                      núi, sơn hà                        san – yama

43          話           thoại                    nói chuyện, đối thoại         wa – hanashi

44          女           nữ                        phụ nữ                               jo, nyo – onna

45          北           bắc                      phía bắc                             hoku – kita

46          午           ngọ                      buổi chưa, ngọ                  go – (ít: uma)

47          百           bách                    trăm                                  hyaku

48          書           thư                       viết; thư đạo                       sho – kaku

49          先           tiên                      trước                                  sen – saki

50          名           danh                    tên                                     mei, myoo – na

51          川           xuyên                  sông                                  sen – kawa

52          千           thiên                    nghìn                                sen – chi

53          水           thủy                     nước                                   sui – mizu

54          半           bán                      một nửa                             han – nakaba

55          男           nam                     nam giới                            dan, nan – otoko

56          西           tây                       phía tây                             sei, sai – nishi

57          電           điện                     điện, điện lực                     den

58          校           hiệu                     trường học                         koo

59          語           ngữ                      ngôn ngữ, từ ngữ             go – kataru

60          土           thổ                       đất; thổ địa                        do, to – tsuchi

61          木           mộc                      cây, gỗ                               boku, moku – ki

62          聞           văn                      nghe, tân văn (báo)          bun, mon – kiku

63          食           thực                     ăn                                      shoku – taberu

64          車           xa                        xe                                      sha – kuruma

65          何           hà                        cái gì, hà cớ = lẽ gì            ka – nan, nani

66          南           nam                     phía nam                           nan – minami

67          万           vạn                      vạn, nhiều; vạn vật            man, ban

68          毎           mỗi                      mỗi (vd: mỗi người)           mai

69          白           bạch                     trắng, sạch                         haku, byaku – shiroi

70          天           thiên                    trời, thiên đường               ten – ama

71          母           mẫu                     mẹ                                      bo – haha, okaasan

72          火           hỏa                      lửa                                     ka – hi

73          右           hữu                      phải, bên phải                    u, yuu – migi

74          読           độc                       đọc                                     doku – yomu

75          友           hữu                      bạn                                    yuu – tomo

76          左           tả                         trái, bên trái                      sa – hidari

77          休           hưu                      nghỉ ngơi, về hưu            kyuu – yasumu

78          父           phụ                      cha                                    fu – chichi

79          雨           vũ                        mưa                                   u – ame

HẾT


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm