[Ngữ Pháp N4] Cách chia thể んです。

bình luận JLPT N4, Ngữ pháp N4, Chia thể, (5/5)
Cấu trúc
Screenshot 13
Ví dụ

いく (đi) → いくんです、
あった (đã gặp) → あったんです、
こない (không đến) → こないんです。

すきだ (thích) → すきなんです、
がくせいだ (là sinh viên) → がくせいなんです、
あつい (nóng) → あついんです。


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm