[Ngữ Pháp N5] Trợ từ へ:Đi …

JLPT N5 Tổng Hợp Ngữ pháp N5 Trợ từ
Cấu trúc
「Danh từ」+  へ  +「Động từ」 です。
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường đi sau từ chỉ nơi chốn để trình bày hướng di chuyến, hướng tiến.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 あした、日本にほんきます。
Ngày mai tôi sẽ đi Nhật.

 来月らいげつくにかえります。
Tháng tới tôi sẽ về nước.

 いつ日本にほんましたか。
Anh đã đến Nhật khi nào vậy?

 何時いつから会派かいはきますか。
Anh sẽ đi làm từ mấy giờ?

 これからどこきますか。
Bây giờ anh đi đâu thế?

 自転車じてんしゃ学校がっこうきます。
i sẽ đến trường bằng xe đạp.

 毎日会社まいにちかいしゃきます。
Mỗi ngày tôi đều đi làm.
Từ khóa: 

tro tu e


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm