[Ngữ Pháp N5] Trợ từ まで:Đến…

bình luận JLPT N5, Trợ từ, Tổng Hợp Ngữ pháp N5, (5/5)
Cấu trúc
「Thời gian/Không gian」+  まで 
Cách dùng / Ý nghĩa
  • Được sử dụng để trình bày thời gian hoặc không gian kết thúc một hành động hay một sự việc gì đó.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Ví dụ
 スーパーは夜十時よるじゅうじまでです。
Siêu thị mở cửa đến 10 giờ tối.
 
 銀行ぎんこう午後ごご時半じはんまでです。
Ngân hàng hoạt động đến 4 giờ rưỡi chiều.
 
 昼休ひるやすみは1までです。
Nghỉ trưa đến 1 giờ.
 
 さっき、までちました。
Lúc nãy tôi đã chờ đến 5 giờ.
 
 夏休なつやすみにはホイアンまでおこなってました。
Kỳ nghỉ hè tôi đã đi đến Hội An.
 
 運動場うんどうじょうはあそこまでです。
Sân vận động kéo dài đến chỗ kia.
 
 会議かいぎはちから10じゅうまででした。
Cuộc họp đã diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ.
 
 あめはホーチミンからカントーまでです。
Mưa sẽ mưa từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ.
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ khóa: 

tro tu made


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm