Các mức độ CẢM ƠN và XIN LỖI trong Tiếng Nhật


Trong Tiếng Nhật có vô vàn cách cảm ơn và xin lỗi, nhưng dùng sao cho đúng hoàn cảnh, đối ....

Phân biệt các cách nói CẢM ƠN trong Tiếng Nhật


Trong Tiếng Nhật, có rất nhiều cách nói để cảm ơn người khác như ありがとうございます、ありがたい、感謝かんしゃします…..Học thuộc thì rất dễ, nhưng ....

Tại sao bạn chán học tiếng Nhật?


Chán học không thực sự chán như bạn nghĩ, mà nó là một việc tốt. Nó giúp cho chúng ta ....

Giải mã tiếng Nhật: Cách sử dụng 申し訳ありません/申し訳ございません


Cấu trúc ~してしまい、申し訳もうしわけありません。~して、申し訳もうしわけございません申し訳もうしわけありませんが、~お願ねがいします。 Cách dùng / Ý nghĩa ①「申し訳もうしわけありません/申し訳もうしわけございません」là cách nói lịch sự/ khiêm nhương hơn của 「すみません」, được sử ....

《Giải mã Tiếng Nhật》てしまう:Lỡ làm gì, Làm gì một cách hoàn toàn


Bài này Tiếng Nhật Đơn Giản sẽ nói về cách sử dụng “しまう” trong ngữ pháp tiếng Nhật dưới dạng ....

Hiện tượng Đồng Âm và Lý do người Nhật không bị nhầm lẫn các từ Đồng Âm


Tiếng Nhật vốn có ít âm nên hiện tượng Đồng Âm xảy ra khá phổ biến. Có những âm có ....

“Biết chết liền” trong Tiếng Nhật nói như thế nào?


“Biết chết liền” Đây là phương ngữ miền nam. Câu này có nghĩa là “hoàn toàn không biết gì”  = ....

[Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Khiêm Nhường Ngữ trong Tiếng Nhật


Kính ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội Nhật, nhằm biểu thị thái độ tôn trọng, lịch sự ....

[Ngữ pháp N4] Cách sử dụng Tôn Kính Ngữ trong Tiếng Nhật


Kính ngữ được sử dụng phổ biến trong xã hội Nhật, nhằm biểu thị thái độ tôn trọng, lịch sự ....

4 NGUYÊN TẮC VÀNG để học ngữ pháp tiếng Nhật một cách hiệu quả


Các cách để học ngữ pháp tiếng Nhật hiệu quả? Rất nhiều bạn đã inbox trên Fanpage Tiếng Nhật Đơn ....