Cách chia Thể Sai Khiến trong Tiếng Nhật

bình luận Chia thể, JLPT N4, Ngữ pháp N4, (5/5)

Thể sai khiến trong Tiếng Nhật được dùng để mô tả hành động bắt/cho phép/khiến một người (hoặc động vật) làm điều gì đó. Hãy cùng Tiếng Nhật Đơn Giản tìm hiểu cách chia của thể này.

く➞かせ
く➞かせ

いそぐ➞いそがせ
はなす➞はなさせ
つ➞たせ
う➞わせ
ぶ➞ばせ
む➞ませ

る➞させ
る➞させ

べる➞させ
こたえる➞こたさせ
きる➞させ
める➞させ

Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

する➞させ
る➞させ
勉強べんきょうする➞勉強べんきょうさせ


Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm