Điều kiện tham gia thi JLPT 12/2021 tại TPHCM


THÔNG BÁO QUAN TRỌNG DÀNH CHO THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI JLPT NGÀY 5/12/2021 Trước diễn biến của dịch ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT 12/2021 tại TPHCM


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N1 tháng 12/2021 tại TPHCM Danh sách SBD và Phòng Thi ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N1 12/2021 tại Đà Nẵng


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N1 tháng 12/2021 tại Đà Nẵng Danh sách thí sinh bảo ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N2 12/2021 tại Đà Nẵng


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N2 tháng 12/2021 tại Đà Nẵng Danh sách thí sinh bảo ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N3 12/2021 tại Đà Nẵng


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N3 tháng 12/2021 tại Đà Nẵng Danh sách thí sinh bảo ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N4 12/2021 tại Đà Nẵng


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N4 tháng 12/2021 tại Đà Nẵng Danh sách thí sinh bảo ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N5 12/2021 tại Đà Nẵng


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N5 tháng 12/2021 tại Đà Nẵng Danh sách thí sinh Bảo ....

[THÔNG BÁO] Hủy Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng


Thông báo HỦY Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 12 năm 2021 tại HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG và ....

[CẬP NHẬT] Số báo danh và Phòng thi JLPT 12/2021 tại Việt Nam đầy đủ nhất.


Thông báo: Chính Thức HỦY Kỳ thi JLPT Tháng 12/2021 Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Chi tiết Tại Đây ....

Số báo danh và Phòng thi JLPT N1 12/2021 tại Hà Nội


Cập nhật Số báo danh và Phòng thi JLPT N1 tháng 12/2021 tại Hà Nội Danh sách thí sinh bảo ....