Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 13

bình luận Từ vựng N5, Học từ vựng, JLPT N5, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
あそびます 遊びます DU chơi
およぎます 泳ぎます VỊNH bơi
むかえます 迎えます NGHINH đón
つかれます 疲れます mệt
だします
[てがみを]
出します
「手紙を」
XUẤT Gửi [Thư]
はいります
[きっさてんに]
入ります
「喫茶店に」
NHẬP Vào [Quán giải khát]
でます
[きっさてんを]
出ます
「喫茶店に」

XUẤT Ra, ra khỏi [Quán giải khát]
けっこんします 結婚します KẾT HÔN kết hôn, lập gia đình, cưới
かいものします 買い物します MÃI VẬT mua hàng
しょくじします 食事します THỰC SỰ ăn cơm
さんぽします
[こうえんを~]
散歩します
[公園を~]
TÁN BỘ
CÔNG VIÊN
đi dạo [ở công viên]
たいへん「な」 大変「な」 ĐẠI BIẾN vất vả, khó khăn, khổ
ほしい 欲しい DỤC muốn có
さびしい 寂しい TỊCH buồn, cô đơn
ひろい 広い QUẢNG rộng
せまい 狭い HIỆP chật, hẹp
しやくしょ 市役所 THỊ DỊCH SỞ Văn phòng hành chính quận, thành phố
プール     bể bơi
かわ XUYÊN sông
けいざい 経済 KINH TẾ kinh tế
びじゅつ 美術 MỸ THUẬT mỹ thuật
つり 釣り ĐIẾU việc câu cá (~をします:câu cá)
スキー     việc trượt tuyết (~をします:trượt tuyết)
かいぎ 会議 HỘI NGHỊ Họp, cuộc họp (~をします:Họp, tổ chức cuộc họp)
とうろく 登録 ĐĂNG LỤC Việc đăng ký (~をします:đăng ký)
しゅうまつ 週末 CHU MẠT Cuối tuần
~ごろ     khoảng ~ (dùng cho thời gian)
なにか 何か cái gì đó
どこか     đâu đó, chỗ nào đó
のどが かわきます (tôi) khát.
おなかが すきました。 (tôi) đói rồi.
おなかが いっぱいです。 (tôi) no rồi.
そうですね。 Đúng thế. (câu nói muốn tỏ thái độ tấn thành với người cùng nói chuyện)
そうしましょう。 Nhất trí./ Chúng ta thống nhất như thế.
会話かいわ
注文ちゅうもんは? Anh/Chị dùng món gì ạ
定食ていしょく cơm suất, cơm phần
ぎゅうどん món cơm thịt bò
[しょうしょう]おちください Xin anh/chị vui lòng đợi [một chút].
別々べつべつ riêng ra/ để riêng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
————————————————
アキックス tên một công ty (giả định)
おはようテレビ tên một chương trình truyền hình (giả định)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm