Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 17

bình luận Từ vựng N5, JLPT N5, Học từ vựng, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
おぼえます 覚えます GIÁC nhớ
わすれます 忘れます VONG quên
なくします     mất, đánh mất
だします
「レポートを」
出します XUẤT Nộp [bản/bài báo cáo]
はらいます 払います PHẤT trả tiền
かえします 返します PHẢN trả lại
でかけます 出かけます XUẤT ra ngoài
ぬぎます 脱ぎます THOÁT cởi (quần áo, giầy)
もっていきます 持って行きます TRÌ HÀNH mang đi, mang theo
もってきます 持って来ます TRÌ LAI mang đến
しんぱいします 心配します TÂM PHỐI lo lắng
ざんぎょうします 残業します TÀN NGHIỆP làm thêm, làm quá giờ
しゅっちょうします 出張します XUẤT TRƯƠNG đi công tác
のみます
[くすりを~]
飲みます
[薬を~]
ẨM
DƯỢC
uống [thuốc]
はいります
[おふろに~]
入ります
[おふろに~]
NHẬP tắm bồn [vào bồn tắm]
たいせつ[な] 大切[な] ĐẠI THIẾT quan trọng, quý giá
だいじょうぶ[な] 大丈夫[な] ĐẠI TRƯỢNG PHU không sao, không có vấn đề gì
あぶない 危ない NGUY nguy hiểm
もんだい 問題 VẤN ĐỀ vấn đề
こたえ 答え ĐÁP câu trả lời
きんえん 禁煙 CẤM YÊN cấm hút thuốc
[けんこう]ほけんしょう [健康]保険証 KIỆN KHANG thẻ bảo hiểm [y tế]
かぜ     cảm, cúm
ねつ NHIỆT sốt
びょうき 病気 BỆNH KHÍ ốm, bệnh
くすり DƯỢC thuốc
[お]ふろ     bồn tắm
うわぎ 上着 THƯỢNG TRƯỚC áo khoác
したぎ 下着 HẠ TRƯỚC quần áo lót
せんせい 先生 TIÊN SANH bác sĩ (cách gọi bác sĩ)
2,3にち 2,3日 NHẬT 2,3 ngày, vài ngày
2,3~     vài~ (“~” là hậu tố đếm)
~までに     trước ~ (chỉ thời hạn)
ですから     vì thế, vì vậy, do đó
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
会話(かいわ)
どうしましたか。 Có vần đề gì?
Anh/chị bị làm sao?
のど họng
[~が]いたいです。 Tôi bị đau [~].
大事だいじ Anh/chị nhớ giữ gìn sức khỏe.
(câu nói với người ốm,bị bệnh)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm