Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 21

bình luận Từ vựng N5, Học từ vựng, JLPT N5, (5/5)
Đăng ký JLPT online 12/2024
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
おもいます 思います nghĩ
いいます 言います NGÔN nói
たります 足ります TÚC đủ
かちます 勝ちます THẮNG thắng
まけます 負けます PHỤ thua
あります
[おまつりが~]
あります
[お祭りが~]
TẾ được tổ chức, diễn ra, có [lễ hội~]
やくにたちます 役に立ちます DỊCH LẬP giúp ích
むだ[な]     lãng phí, vô ích
ふべん[な] 不便[な] BẤT TIỆN bất tiện
おなじ 同じ ĐỒNG giống
すごい     ghê quá, giỏi quá
しゅしょう 首相 THỦ TƯƠNG thủ tướng
だいとうりょう 大統領 ĐẠI THỐNG LĨNH tổng thống
せいじ 政治 CHÁNH TRÌ chính trị
ニュース     tin tức, bản tin
スピーチ     bài diễn thuyết, bài phát biểu (をします:diễn thuyết)
しあい 試合 THÍ HỢP trận đấu
アルバイト     công việc làm thêm(をします:làm thêm)
いけん 意見 Ý KIẾN ý kiến
[お]はなし [お]話 THOẠI câu chuyện, bài nói chuyện
(~をします: Nói chuyện)
ユーモア     Hài hước
むだ     sự lãng phí
デザイン     Thiết kế
こうつう 交通 GIAO THÔNG giao thông, đi lại 
ラッシュ     giờ cao điểm
さいきん 最近 TỐI CẬN gần đây
たぶん     chắc, có thể
きっと     chắc chắn, nhất định
ほんとうに     thật sự
そんなに     (không)~ lắm
~について     về~
しかたがありません     không còn cách nào khác / đành chịu vậy / chuyện đã rồi
会話(かいわ)
しばらくですね Lâu không gặp nhỉ.
~でもみませんか。 Anh/chị uống~ (cà-phê, rựu hay cái gì đó) nhé.
ないと… Tôi phải xem
もちろん tất nhiên
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
————————————————
カンガルー con kăng-gu-ru, chuột túi
キャプテン・クック thuyền trưởng Cook (James Cook 1728 – 79)

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm