Tổng Hợp Từ Vựng Minano Nihongo Bài 39

bình luận Từ vụng N4, JLPT N4, Học từ vựng, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Từ Vựng Hán Tự Âm Hán Nghĩa
こたえます
[しつもんに~]
答えます
[質問に~]
ĐÁP
CHẤT VẤN
trả lời [câu hỏi]
たおれます
[ビルが~]
倒れます
[ビルが~]
ĐẢO đổ [nhà cao tầng ~]
やけます
[うちが~]
焼けます
[うちが~]
THIÊU cháy [nhà ~]
やけます
[パンが~]
焼けます
[パンが~]
THIÊU được nướng [bánh mì ~]
やけます
[にくが~]
焼けます
[肉が~]
NHỤC THIÊU được nướng [thịt ~]
とおります
[みちを~]
通ります
[道を~]
ĐẠO THÔNG đi qua (đường)
しにます 死にます TỬ chết
びっくりします     ngạc nhiên, giật mình
がっかりします     thất vọng
あんしんします 安心します AN TÂM yên tâm
ちこくします 遅刻します TRÌ KHẮC đến chậm, đến muộn
そうたいします 早退します TẢO THOÁI về sớm, ra sớm (việc làm hay trường học)
けんかします     cãi nhau
りこんします 離婚します LY HÔN ly dị, ly hôn
ふくざつ[な] 複雑[な] PHỨC TẠP phức tạp
じゃま[な] 邪魔[な] TÀ MA cản trở, chiếm diện tích
きたない 汚い Ô bẩn
うれしい     vui, mừng
かなしい 悲しい BI buồn, đau thương
はずかしい 恥ずかしい SỈ xấu hổ, thẹn, hổ thẹn
じしん 地震 ĐỊA CHẤN động đất
たいふう 台風 ĐÀI PHONG bão
かじ 火事 HỎA SỰ hỏa hoạn
じこ 事故 SỰ CỐ tai nạn, sự cố
[お]みあい [お]見合い KIẾN HỢP Nam nữ làm quen qua giới thiệu, làm mối
でんわだい 電話代 ĐIỆN THOẠI ĐẠI tiền điện thoại, phí điện thoại
~だい ~代 ĐẠI tiền ~, phí ~
フロント     bộ phận tiếp tân, bộ phận thường trực
―ごうしつ ―号室 HIỆU THẤT phòng số –
あせ HÃN mồ hôi (~をかきます:ra mồ hôi)
タオル     khăn lau, khăn tắm
せっけん     xà phòng
おおぜい 大勢 ĐẠI THẾ nhiều người
おつかれさまでした。 お疲れ様でした。 BÌ DẠNG Chắc anh chị đã mệt vì làm việc. (câu chào dùng để nói với người đã làm xong một việc gì đó)
うかがいます。 伺います。 TỨ Tôi đến thăm. (cách nói khiêm nhường của いきます)
会話(かいわ)
ちゅうで 途中で ĐỒ TRUNG giữa đường, dọc đường, giữa chừng
トラック     xe tải
ぶつかります     đâm, va chạm
ならびます 並びます TỊNH xếp hàng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
()(もの)
おとな 大人 ĐẠI NHÂN người lớn
ようふく 洋服 DƯƠNG PHỤC quần áo kiểu Tây Âu
せいようかします 西洋化します TÂY DƯƠNG HÓA Tây Âu hóa
あいます 合います HỢP vừa, hợp
いまでは 今では KIM bây giờ (thì)
せいじんしき 成人式 THÀNH NHÂN THỨC  Lễ trưởng thành, Lễ thành Nhân

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm